Isplata povećanih neoporezivih primitaka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2022
Članak:
Isplata povećanih neoporezivih primitaka
Stranica:
18.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

U okviru mnogih mjera koje Vlada donosi radi ublažavanja posljedica inflacije te povećanja cijena, u Nar. nov., br. 112/22. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak u kojemu je objavljeno povećanje neoporezivih svota primitaka koji se mogu isplatiti nakon 1. listopada 2022. godine te mogućnost promjene načina podmirivanja troškova prehrane radnicima tijekom godine koja stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

  1. Povećani neoporezivi primitci od 1. listopada 2022. godine i pravo na isplatu
  2. Isplata prigodne nagrade (razlike) do novopropisane neoporezive svote
  3. Otpremnina radniku koji odlazi u mirovinu
  4. Nova svota naknade za loco-VOŽNJU i utvrđivanje primitka u naravi
  5. Neoporeziva svota prehrane od 1. listopada 2022. godine i promjena načina prehrane od 1. siječnja 2023. godine
  6. Dar u naravi i dar djetetu do 15 godina života
  7. Novčana nagrada za radne rezultate
Hashtags:
#NagradaZaRadneRezultate, #NeoporeziveIsplate, #NeoporeziviPrimitci, #Prehrana