Računovodstvo troškova prehrane radnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2023
Članak:
Računovodstvo troškova prehrane radnika
Stranica:
23.
Autor/i:
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:

Poslodavci svojim radnicima mogu nadoknaditi troškove prehrane za vrijeme rada na dva načina: na temelju paušalne naknade ili putem vjerodostojne dokumentacije. Od 1. siječnja 2023. godine omogućeno je da isti radnik, odnosno porezni obveznik može u tijeku jedne godine imati različite načine isplate / nadoknade troškova prehrane, a da to i dalje bude neoporezivo, uz poštovanje mjesečnih ograničenja u svotama, te da se neoporezivi načini prehrane međusobno isključuju na razini mjeseca. U nastavku ovog članka može se pročitati o računovodstvenom i poreznom motrištu troškova prehrane radnika.

  1. Uvod
  2. Paušalna naknada za podmirivanje troškova prehrane
  3. Prehrana na temelju vjerodostojne dokumentacije
  4. Nova pravila – promjene poslodavaca, promjene načina isplate primitaka i kumulativna isplata unatrag
  5. Dnevnice i prehrana
Hashtags:
#NeoporeziviPrimitci, #NeoporeziviTroškovi, #Prehrana