Dopustiva/nedopustiva primanja u sprječavanju sukoba interesa

Datum: 12.12.2022, Ponedjeljak
Autor: N.D.

S obzirom na to da obveznici primjene Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Nar. nov., br. 143/21., dalje: Zakon) ne smiju za vrijeme obnašanja javne dužnosti pored plaće koje primaju za svoj rad primati drugu plaću ni naknadu za obnašanje druge javne dužnosti, osim ako je zakonom drukčije pripisano, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa se očitovalo koje se naknade ne bi smatrale onim primanjima zbog kojih bi obveznici kršili Zakon.

Ono se očitavalo u dva navrata. Radi lakšeg snalaženja u tome što je a što nije dopustivo daje se tablični pregled odredaba iz tih smjernica.

Dopuna smjernica izdana 12.04.2022.

Smjernice 31.01.2022.

Dopustivo

Nedopustivo

Nedopustivo

Dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu

Članstvo u strukovnim komorama

Božićnice

Korištenje službenih stanova, prijevoznih sredstva, računala i mobitela

Plaćeni troškovi sistematskog zdravstvenog pregleda za vrijeme trajanja poslovnog odnosa

Regres za godišnji odmor

Korištenje privatnog automobila u službene svrhe

Plaćene police dopunskog zdravstvenog osiguranja

Dar za dijete

Od poslodavca plaćena edukacija 

 

Bonus za ostvarene rezultate poslovanja

 

u svrhu stjecanja određenih certifikata ili potvrda koje su pretpostavka za obavljanje određenih poslova u tijelu javne vlasti


Uplate u dobrovoljni mirovinski fond


povezana s obnašanjem javne dužnosti


Dodatno zdravstveno osiguranje

Otpremnina


Životno osiguranje


radi odlaska u mirovinu


Slično prethodno navedenom.


zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti
zbog prestanka radnog odnosaPaušalna prehranaPlaćanje premija osiguranja za slučaj ozljede na radu, putnog osiguranja za službeno putovanje, osiguranje od menadžerske odgovornostiPlaćene police dopunskog zdravstvenog osiguranja do isteka ugovorenog razdoblja ako polica je u cijelosti plaćena prije stupanja Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Nar. nov., br. 143/21.)[1] na temelju sklopljenog ugovora.Potpora
radi neprekidnog bolovanja
za novorođenče
za slučaj smrti člana uže obitelji
za slučaj smrti radnika
zbog invalidnosti radnikaPovećanje osnovice za povećanje plaće za navršene godine radnog stažaPrijevoz na posao i s poslaPrijevoz na službenom putuSmještaj u vezi s radnim odnosom (režijski troškovi i najam)Napominjemo da obveznici primjene Zakona moraju za 2022. godinu sastaviti imovinsku karticu. Način njezine predaje je isključivo elektronski putem popunjavanja elektroničkog obrasca. Godišnja imovinska kartica se mora predati do 31. siječnja 2023. godine za 2022. godinu.

Povratak na vijesti