Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak

Datum: 30.09.2022, Petak
Autor: I.P.

U Narodnim novinama br. 112/22 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak kojim su povećane svote nekih neoporezivih primitaka te su promijenjena pravila u vezi s neoporezivim primitcima u vezi s prehranom radnika. Porezna uprava na svojim je internetksim stranicama objavila uputu o postupanju u vezi s tim promjenama.

Prema navedenoj uputi povećana svota naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe od 3,00 kn/km može se primjeniti tek za prijeđene kilometre od 1. listopada 2022. godine čime se odstupa od temeljnog načela u porezu na dohodak - načela blagajne.

Navedenu uputu prenosimo u cijelosti u nastavku:

Odredbe navedenog Pravilnika u dijelu koji se odnosi na:

  • povećanje neoporezivih iznosa primitaka stupaju na snagu 1. listopada 2022.,
  • mogućnost promjene načina podmirivanja troškova prehrane radnicima tijekom godine stupaju na snagu 1. siječnja 2023.

Sukladno navedenom:

  • od 1. listopada 2022. poslodavci mogu svojim radnicima neoporezivo isplatiti:

- prigodnu nagradu u iznosu do 5.000,00 kn godišnje

- otpremninu prilikom odlaska u mirovinu do 10.000,00 kn

- dar djetetu do 15 godina starosti do 1.000,00 kn godišnje

- naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 3,00 kn po prijeđenom kilometru

- novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika do 7.500,00 kn godišnje

- novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane do 6.000,00 kn godišnje

- dar u naravi do 1.000,00 kn godišnje.

Ako su do stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak (30. rujna 2022.) isplaćeni (ili će biti isplaćeni) djelomično ili cijeli iznos do tada važećeg neoporezivog primitka, za 2022. godinu može se još neoporezivo isplatiti razlika do novopropisanih iznosa.

Primjer 1: Isplata razlike do novopropisanog neoporezivog iznosa

Do 30. rujna 2022. radniku je po osnovi prigodne nagrade isplaćen neoporezivi iznos od 2.000,00 kn.

Poslodavac može tom radniku za 2022. godinu na osnovi prigodne nagrade isplatiti još 3.000,00 kn, kao razliku između iznosa od 5.000,00 kn (novo propisanog iznosa) i već isplaćenog iznosa od 2.000,00 kn.

Navedena mogućnost isplate razlike do novo - propisanog iznosa neoporezivog primitka ne odnosi se na neoporezivi iznos naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Neoporeziva naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe za relacije prijeđene do 30. rujna 2022. godine iznosi do 2,00 kn po km.

  • od 1. siječnja 2023. stupit će na snagu odredbe vezane za novopropisani način omogućavanja prehrane radnicima. Naime, kako do promjene može doći radi izmjene prema odluci poslodavca ili radi prelaska kod drugog poslodavca, kako bi se u tim slučajevima omogućila isplata neoporezivog troška prehrane, propisan je razmjerni mjesečni dio podmirivanja troškova prehrane uz uvjet da se isti međusobno isključuju na razini mjeseca odnosno:​

- propisana je mogućnost da se istom radniku u tijeku godine omogući neoporeziva prehrana na dva propisana načina te su neoporezivi iznosi određeni na mjesečnoj razini (a ne više na godišnjoj) i iznositi će:

  • 500,00 kn mjesečno u novcu odnosno
  • 1.000,00 kn mjesečno ako se prehrana omogućava na temelju vjerodostojnih isprava tj. propisano je ograničenje po mjesecima za svaki od navedenih primitaka te je

- propisana je mogućnost da se odjednom neoporezivo isplati/omogući primitak za više propuštenih mjeseci istog poreznog razdoblja, tj. primici će se moći isplatiti za mjesece unatrag, ali ne više za mjesece unaprijed.

Primjer 2: Promjena načina prehrane tijekom godine

Tijekom 2023. radnik mijenja poslodavca kod kojeg je tijekom siječnja, veljače, ožujka i travnja imao organiziranu prehranu u organizaciji i prostorijama poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije (pri čemu je iskorišten neoporezivi iznos od 4.000,00 kn - svaki mjesec najviše 1.000,00 kn). Novi poslodavac kod kojeg se radnik zaposlio u svibnju može radniku isplaćivati novčanu paušalnu naknadu za podmirivanje troškova prehrane, ali neoporezivi iznos za svaki mjesec (svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac) ne smije prelaziti iznos od 500,00 kn.

U slučaju da poslodavac primjerice nije isplatio novčanu naknadu za određeni mjesec ili za više mjeseci ista se može neoporezivo isplatiti u ukupnom iznosu kumulativno za broj mjeseci za koje se isplaćuje.

Primjer 3: Isplata za protekle mjesece

Poslodavac radniku nije za prva četiri mjeseca isplatio paušalnu novčanu naknadu za prehranu.

Poslodavac može odjednom isplatiti iznos od 2.000,00 kn (500,00 kn za svaki protekli mjesec 2023.).

Shodno navedenom, do 31. prosinca 2022. nije dopušteno istom radniku u tijeku godine omogućiti neoporezivu prehranu na oba propisana načina već je ta mogućnost propisana s primjenom od 1. siječnja 2023. Međutim, od 1. listopada 2022. poslodavci mogu radnicima po osnovi novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane već za 2022. isplatiti razliku između iznosa od 6.000,00 kuna (novo propisnog neoporezivog iznosa) i neoporezivog iznosa iskorištenog do 30. rujna 2022.!

Povratak na vijesti