Računovodstvo troškova prehrane radnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2020
Članak:
Računovodstvo troškova prehrane radnika
Stranica:
36.
Autor/i:
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Sažetak:

      Poslodavci svojim radnicima mogu nadoknaditi troškove prehrane za vrijeme rada na dva načina: u obliku paušalne gotovinske nadoknade (do 5.000,00 kn godišnje) ili u naravi na temelju vjerodostojne dokumentacije (do 12.000,00 kn godišnje). Za isplatu paušalne nadoknade troškova prehrane koja se isplaćuje na račun radnika nije potrebno pribaviti dokaze o načinu utroška isplaćenih novčanih sredstava, dok se za nadoknadu troškova na temelju vjerodostojne dokumentacije trebaju osigurati dokazi o omogućenoj prehrani.
      U članku objašnjavamo računovodstvena i porezna motrišta troškova prehrane radnika.

  1. Uvod
  2. Paušalna nadoknada do 5.000,00 kn
  3. Prehrana na temelju vjerodostojne isprave do 12.000,00 kn
  4. Zaključak
Hashtags:
#NeoporeziviPrimitci, #Prehrana, #Računovodstvo, #TroškoviOsoblja