Organizacija izvanučioničke nastave i propisi

Datum: 19.01.2018, Petak
Klasa: 602-01/18-01/00039
Davatelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Obavještavamo vas kako je donesen novi Zakon o pružanju usluga u turizmu u daljnjem tekstu Zavod koji je objavljen u Nar nov br 130 17 a koji je stupio na snagu 1 siječnja 2018 godine o čemu nas je izvijestilo Ministarstvo turizma U skladu s odredbama Zakona odgojno obrazovne ustanove više ne trebaju ispunjavati obrazac ni dostavljati prijave o organizaciji školskog putovanja izleta u službu Turističke inspekcije Ministarstva turizma prema svom sjedištu što je bila obveza prema čl 6 st 5 Zakona koji je prestao važiti Sukladno čl 5 st 2 t 4 pod uvjetima propisanim Zakonom i propisima donesenim na temelju navedenoga Zakona pojedine usluge u turizmu mogu pružati i sindikati udruge škole visoka učilišta i druge odgojno obrazovne ustanove radi obavljanja svoje djelatnosti odnosno ispunjenja svojih ciljeva Nadalje čl 62 Zakona na drukčiji način propisane su odredbe vezano uz putovanja koja organiziraju sindikati udruge vjerske zajednice škole visoka učilišta i druge odgojno obrazovne ustanove te vas molimo da obratite pozornost na st 4 do 7 koji glase 4 Škola visoko učilište ili druga odgojno obrazovna ustanova može za svoje učenike studente odnosno polaznike ili štićenik organizirati izlet radi ostvarivanja nastavnih i odgojno obrazovnih sadržaja i postizanja svojih ciljeva i zadaća koji se organiziraju kao djelatnost škole ili visokog učilišta odnosno odgojno obrazovne ustanove propisane posebnim propisima kojima se uređuje sustav odgoja i obrazovanja a u skladu s nastavnim programima ili kurikulima 5 Promidžba i predstavljanje putovanja iz st 1 4 ovoga članka ne može se vršiti neposredno ili posredno putem sredstava javnog priopćavanja i oglašavanja niti na bilo koji drugi način u komercijalne svrhe 6 Sindikati udruge vjerske zajednice škole i druge odgojno obrazovne ustanove obvezne su za organizaciju putovanja koristiti prijevozna sredstva u kojima su putnici i prtljaga osigurani te primjenjivati posebne propise kojima se regulira organizirani prijevoz djece i učenika 7 Sindikati udruge vjerske zajednice škole i druge odgojno obrazovne ustanove obvezne su pridržavati se obveza pružatelja usluga u turizmu iz čl 6 t 1 i 2 ovoga Zakona Ističemo i čl 63 Zakona kojim su propisane usluge koje pruža Hrvatski ferijalni i hostelski savez a koji glasi Članak 63 1 Hrvatski ferijalni i hostelski savez može u svrhu promicanja omladinskog mladeškog turizma i turističke kulture mladih u svojim poslovnim prostorima za svoje članove i članove međunarodnih udruga omladinskog mladeškog turizma kojih je savez član te učenike osnovnih i srednjih škola pružati usluge turističke agencije iz čl 12 ovoga Zakona 2 Na pružanje usluga iz st 1 ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o obvezama pružatelja usluga u turizmu iz čl 6 i 16 i čl 20 60 ovoga Zakona Člankom 68 Zakona propisana su izuzeća od primjene zakona od kojih se neka odnose i na odgojno obrazovne ustanove te vam i na njih skrećemo pozornost Dakle odredbe ovoga zakona ne primjenjuju se na putovanja koja bez svrhe stjecanja dobiti organiziraju izviđačke skautske udruge ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja