Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 10.2021, str. 40
Pomagala za vid kao predmet darovanja za zdravstvene potrebe
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Često pitanje poduzetnika je smiju li podmiriti troškove dioptrijskih naočala kontaktnih leća operativnih zahvata i troškove liječenja svojih zaposlenika i ...

Vijesti
Neoporezivi primitci radnika
Petak, 17.09.2021.

box sizing border box Style the tab tab float left border 1px solid ccc background color f1f1f1 width 30 ...

rrif - 9.2021, str. 198
Raspolaganje poslovnim udjelom
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

U časopisu RRiF 8 21 objavljen je članak o knjizi poslovnih udjela U ovom broju našeg časopisa nastavljamo s tematikom ...

pip - 9.2021, str. 118
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

OBVEZNO PRAVO 49 Rok za ispunjenje obveze čl 173 ZOO a Iz stanja spisa proizlazi da rok ispunjenja nije ...

Snimka webinara
Polugodišnji obračun kod neprofitnih organizacija, trajanje 77 min
Utorak, 06.07.2021.

Autor: I.P.

Pitanja i odgovori
Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka kod podjele društva s osnivanjem
Ponedjeljak, 10.05.2021.

Članovi društva Građenje d o o fizičke osobe A B i C odlučili su izdvojiti dio imovine iz društva Građenje ...

Snimka webinara
Aktualna računovodstvena pitanja, trajanje 160 min
Petak, 23.04.2021.

Autor: I.P.

pip - 2.2021, str. 31
Darovanja (donacije) u uvjetima proglašene katastrofe i u drugim uvjetima
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorica obrazlaže porezno postupanje s donacijama u uvjetima proglašene katastrofe prouzročene potresom u uvjetima proglašene prirodne nepogode ...

rrif - 2.2021, str. 33
Računovodstveno i porezno motrište donacija za otklanjanje katastrofe prouzročene potresom
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Zbog razornog potresa koji je pogodio grad Petrinju i okolicu 29 prosinca 2020 godine Vlada Republike Hrvatske proglasila je stanje ...

Vijesti
Porezni tretman donacija danih u svrhu otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom
Četvrtak, 14.01.2021.

Ministarstvo financija Porezna uprava na svojim je internetskim stranicama objavilo vijest o poreznom tretmanu donacija danih u svrhu otklanjanja katastrofe ...

Vijesti
Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Četvrtak, 31.12.2020.

Darovanja gradovima općinama i neprofitnim organizacijama Sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit Nar nov br 177 04 do 138 ...

rrif - 11.2020, str. 49
Promjene u računovodstvu glede poticaja kupcima prema MSFI-ju 15 i oporezivanje darova
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

Uvođenjem u primjenu tri teška standarda MSFI ja 15 Prihodi od ugovora s kupcima od 1 siječnja 2017 MSFI ...

Sudska praksa
Darovanje bez predaje stvari
Utorak, 20.10.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 10.2020, str. 112
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Odgovornost za štetu čl 1045 ZOO a Nedosljedno postupanje tuženice kao zakonodavca u odabiru modela javne ovrhe u ...

rrif - 10.2020, str. 75
Darovana dugotrajna imovina i stvari koje nisu imovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U praktikumu neprofitnog računovodstva razmatraju se knjiženja u vezi s darovanom dugotrajnom imovinom te darivane stvari koje nisu imovina ...

Pitanja i odgovori
Darovanje osobnog automobila između fizičkih osoba
Petak, 18.09.2020.

Fizička osoba M G želi darovati osobni automobil prijatelju fizičkoj osobi B B Tržišna vrijednost navedenog automobila je 35 000 ...

pip - 9.2020, str. 133
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Može li se uplaćeni porez po odbitku na teret isplatitelja knjižiti kao porezno priznati rashod Tuzemni isplatitelj naknade za ...

rrif - 7.2020, str. 41
Otpust duga i prijenosi – donosi nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiže ugovoreni otpust duga u vezi s primljenim zajmom te prijenosi darovanja nefinancijske imovine ...

rrif - 6.2020, str. 120
Darovanje za zdravstvene svrhe i potrebe
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Darovanja za zdravstvene svrhe česta su u praksi Da bi takva darovanja u poreznom smislu bila povoljna za darovatelja ...

pip - 5.2020, str. 44
Porezno motrište darova (donacija)
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Darovi donacije mogu biti dani bilo kome a najčešće se daju neprofitnim organizacijama ili fizičkim osobama Fizičkim se osobama najčešće ...

Pitanja i odgovori
Prodaja poslovnog udjela u društvu s ograničenom odgovornošću
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Član društva fizička osoba prodaje svoj poslovni udio u društvu Poslovni udio stečen je prije četiri godine Podliježe li navedena ...

rrif - 2.2020, str. 36
Sufinanciranje i darivanje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

S obzirom na to da pojam sufinanciranja nije zakonski sadržajno uređen njime se mogu obuhvatiti različiti ugovorni odnosi Jedan ...

rrif - 2.2020, str. 34
Darivanje imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu bilježi darivanje dugotrajne nefinancijske imovine osobi koja je u obuhvatu općeg proračuna te osobi koja ...

Pitanja i odgovori
Darovanje za zdravstvene svrhe
Utorak, 10.12.2019.

Društvo svojem zaposleniku s invalidnošću planira kupiti invalidska kolica. Može li i pod kojim uvjetima društvo izvršiti darovanje?

Pitanja i odgovori
Darovanje u vjerske svrhe
Utorak, 10.12.2019.

Društvo želi darovati novac lokalnoj crkvi za potrebe kupnje crkvenog zvona Smije li društvo dati navedeni dar i koji uvjeti ...

pip - 12.2019, str. 123
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Isporuka nekretnine fizičkoj osobi građaninu Prema čl 40 st 1 t j Zakona o porezu na dodanu vrijednost isporuka ...

rrif - 12.2019, str. 37
Neoporezivi primitci radnika u 2019. godini
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Često pitanje koje postavljaju poduzetnici jest što se sve i u kojoj svoti može radnicima isplatiti neoporezivo Od 1 ...

rrif - 10.2019, str. 56
Aktualna pitanja iz prakse
Autor:

Računovodstvo 1 Unaprijed plaćeni troškovi promidžbe 2 Računovodstveni i porezni položaj naknadnog popusta koji cesionar odobrava cesusu zbog prijevremenog plaćanja ...

rrif - 9.2019, str. 53
Darovanje i pravo radnika
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s darovanjem iza izvještajnog ...

rrif - 9.2019, str. 52
Obdarivanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuje darovanje trgovačkom društvu i darovanje dječjem vrtiću dugotrajne nefinancijske imovine ...

rrif - 7.2019, str. 185
Ugovor o darovanju – najvažnija motrišta
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Antonija HRUŠKA , mag. iur.

Autori u ovome članku donose prikaz najvažnijih pitanja koje treba uzeti u obzir prilikom sklapanja ugovora od darovanju koji ...

rrif - 7.2019, str. 63
Darovanje opreme
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu iskazuju na računima glavne knjige donos opreme koja ima obilježje dugotrajne nefinancijske imovine te darovanje ...

rrif - 6.2019, str. 193
Nabava osobnih automobila kod neprofitnih pravnih osoba
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Neprofitne pravne osobe mogu za potrebe svog poslovanja nabaviti osobni automobil Za određivanje načina evidentiranja nabave osobnih automobila i ...

rrif - 1.2019, str. 211
Neki slučajevi nevaljanosti i prestanka ugovora o prijenosu poslovnog udjela
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

Autorica u ovome članku skreće pozornost na neke slučajeve koji mogu dovesti do nevaljanosti ugovora o prijenosu poslovnog udjela ...

pip - 11.2018, str. 71
Nasljednopravni ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života
Autor: Dinko JAKELIĆ , mag. iur.

Kada je riječ o stjecanju nasljednog prava naše nasljedno pravo ne poznaje niti priznaje ugovor o nasljeđivanju kao valjani pravni ...

Mišljenja
Porezni tretman prodaje udjela u privatnoj ustanovi
Utorak, 15.05.2018, 410-01/18-01/684

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 5.2018, str. 82
Darovanje i imovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuje darovanje druge neprofitne organizacije i dugotrajna nefinancijska imovina koja nije ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porezni tretman prodaje poslovnih udjela
Utorak, 03.04.2018, 410-01/18-01/96

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porezni tretman kapitalnih dobitaka po osnovi trgovanja kriptovalutama
Ponedjeljak, 19.03.2018, 410-01/17-08/29

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 11.2017, str. 64
Financijska imovina: darovanje i prodaja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu knjiži darovanje financijske imovine i prodaja financijske imovine Ako se proračunskoj osobi daruje financijska imovina ...

rrif - 10.2017, str. 208
Prodaja i prijenos poslovnog udjela
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.

Autor u članku objašnjava na koji način te pod kojim je uvjetima moguće raspolagati poslovnim udjelom u trgovačkom društvu ...

Mišljenja
Porez na promet nekretnina - nasljeđivanje naknadno pronađene imovine
Srijeda, 20.09.2017, 410-20/17-01/44

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porezni tretman nekretnina u RH vlasnice s dvojnim državljanstvom
Srijeda, 20.09.2017, 410-20/17-01/56

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 9.2017, str. 52
Dugotrajna nefinancijska imovina – darovanje i prijenos
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva knjiže i obrazlažu knjiženja djelomično darovane dugotrajne nefinancijske imovine koja se amortizira te ...

Mišljenja
Plaćanje poreza na promet nekretnina u slučaju prijenosa nekretnine s obrta na fizičku osobu vlasnika obrta
Četvrtak, 17.08.2017, 410-20/17-01/50

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 6.2017, str. 81
Darovanje dugotrajne nefinancijske imovine i primljena jamstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiže se i obrazlažu knjiženja darovanja odnosno prijenosa dugotrajne nefinancijske imovine između proračunskih osoba odnosno ...

rrif - 5.2017, str. 26
Računovodstveno i porezno postupanje s darovima (donacijama)
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Darovi donacije mogu biti dani bilo komu a najčešće se daju neprofitnim organizacijama kao što su udruge i klubovi ...

rrif - 4.2017, str. 108
Promet, darovanje i nasljeđivanje rabljenih motornih vozila
Autor: Ines TOMIĆ , dipl. oec.

U određenim slučajevima kupoprodaje darovanja i nasljeđivanja rabljenih motornih vozila stjecatelj je obvezan platiti 5 posebnog poreza na stjecanje ...