Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 5.2024, str. 132
Pitanja i odgovori

Primjena kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije Primjena novoga kolektivnog ugovora za djelatnost ugostiteljstva Darovanje nekretnine fizičkoj ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište vrijednosnog usklađenja zaliha
Četvrtak, 18.04.2024.

Društvo provodi vrijednosno usklađenje zaliha zbog isteka roka trajanja te zbog nemogućnosti prodaje zaliha Pitanje se odnosi na to kakvo ...

rrif - 3.2024, str. 67
Troškovi darovanja od 1. siječnja 2024. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Prilikom darovanja ovisno o vrsti dara i primatelju poduzetnici trebaju voditi računa o poreznom tretmanu s motrišta poreza na dobitak ...

Sudska praksa
Valjanost ugovora o darovanju bez predaje u posjed nekretnine
Utorak, 20.02.2024.

Županijski sud u Zagrebu

rrif - 2.2024, str. 109
Obveza prijave kapitalnih dobitaka ostvarenih u 2023. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Ako postoje elementi obračuna poreza na dohodak u obzir se uzima porast vrijednosti financijske imovine koja je otuđena tijekom 2023 ...

rrif - 2.2024, str. 33
Posebnosti godišnjeg obračuna u trgovačkoj djelatnosti za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Posebnosti kod sastavljanja godišnjeg obračuna za poduzetnike koji obavljaju trgovačku djelatnost prvenstveno se odnose na primjenu poreznih propisa posebice porezna ...

obav - 2.2024, str. 4
I. SVOTE NAKNADA, TROŠKOVA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA

1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA PRIMITAKA KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM I PRIMITAKA NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK ...

Snimka webinara
Porezni praktikum, trajanje 210 min
Utorak, 03.10.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

rrif - 10.2023, str. 61
Obdarivanje i isknjiženje imovine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježi darivanje udruge udruzi te prestanak priznavanja dugotrajne nefinancijske ...

rrif - 10.2023, str. 48
Odgovori na pitanja iz prakse

U ovoj se rubrici odgovara na aktualna računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose na računovodstveno i ...

rrif - 8.2023, str. 130
Darovanje za zdravstvene svrhe i potrebe kod obrtnika i drugih obveznika poreza na dohodak
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Obrtnici dohodaši mogu kao i drugi obveznici poreza na dohodak pod propisanim uvjetima i na propisani način za darovanja za ...

rrif - 6.2023, str. 57
Osnivanje ustanove i darovanja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se proračunskom praktikumu na računima glavne knjige daju prijedlozi bilježenja osnivanja ustanove i darovanja u i izvan općeg ...

pip - 5.2023, str. 85
Namet u obveznom pravu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovome se članku pruža kratki pregled uređenja nameta i darovanja s nametom u Zakonu o obveznim odnosima Namet je ...

rrif - 2.2023, str. 141
Oporezivanje kapitalnih dobitaka ostvarenih u 2022. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Kapitalni dobitak predstavlja razliku prodajne i nabavne vrijednosti financijske imovine a porez na kapitalne dobitke predstavlja porez koji treba podmiriti ...

rrif - 2.2023, str. 68
Darovanje dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Tema ovoga proračunskog praktikuma je bilježenje na računima glavne knjige darovanja dugotrajne nefinancijske imovine u okolnosti kada se ona daruje ...

obav - 2.2023, str. 4
I. SVOTE NAKNADA, TROŠKOVA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA

1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA PRIMITAKA KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM I PRIMITAKA NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK ...

rrif - 12.2022, str. 238
Ugovor o darovanju u praksi
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ugovor o darovanju kojim se jedna strana tog ugovora obveže dati stvar ili imovinsko pravo drugoj strani tog ugovora a ...

rrif - 12.2022, str. 65
Računovodstvo troškova darovanja
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Darovi mogu biti dani bilo kome a najčešće se daju neprofitnim organizacijama kao što su udruge i klubovi ili fizičkim ...

rrif - 12.2022, str. 58
Računovodstvo troškova reprezentacije i promidžbe
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Zbog različitog poreznog položaja bitno je razlikovati reprezentaciju od promidžbe Reprezentacija je usmjerena na poslovne partnere a promidžba na sadašnje ...

rrif - 9.2022, str. 66
Podizanje gotovine i darovanje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s podizanjem gotovine s transakcijskog ...

Sudska praksa
Pobijanje dužnikovih pravnih radnji
Ponedjeljak, 11.07.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 7.2022, str. 76
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 39 Sklapanje ugovora čl 247 ZOO a Bez obzira što su ugovor potpisali tužitelj i tuženica kada ...

Mišljenja
Porezni tretman otuđenja dionica
Petak, 22.04.2022, 410-01/22-01/767

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Darovanja (donacije) u 2022. godini
Petak, 04.03.2022.

Razdoblje u kojemu se mogu dati neoporezive donacije u svrhu otklanjanja posljedica katastrofe prouzročene potresom na području Sisačko moslavačke Zagrebačke ...

rrif - 3.2022, str. 152
Darovanja (donacije) u 2022. godini
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Razdoblje u kojemu se mogu dati neoporezive donacije u svrhu otklanjanja posljedica katastrofe prouzročene potresom na području Sisačko moslavačke Zagrebačke ...

rrif - 2.2022, str. 79
Oporezivanje primitaka nastalih trgovanjem kriptovalutama
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Kapitalni dobitak predstavlja razliku prodajne i nabavne vrijednosti financijske imovine a porez na kapitalne dobitke predstavlja porez koji treba podmiriti ...

rrif - 2.2022, str. 62
Materijalno pravo radnika, zajam i darivanje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu knjiže sljedeći odnosi ostvarivanje materijalnog prava radnika zaduživanje neprofitne organizacije i njezino obdarivanje Na prirodu rashoda ...

Vijesti
Neoporezive donacije za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom u 2022. godini
Utorak, 28.12.2021.

Prema izmjenama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog Zakona Nar nov br 144 21 produženo je razdoblje u kojem se mogu ...

rrif - 12.2021, str. 261
Darovanje nekretnina
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

U prošlome broju našega časopisa pisali smo o darovanju motornog vozila i broda te smo u sklopu te teme pisali ...

rrif - 12.2021, str. 156
Kapitalni dobitci ostvareni u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Kapitalni dobitak predstavlja razliku prodajne i nabavne vrijednosti financijske imovine a porez na kapitalne dobitke predstavlja porez koji treba podmiriti ...

rrif - 12.2021, str. 109
Primljeni dar i naplata potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Teme ovoga proračunskog praktikuma su primljeni dar u financijskoj imovini i naplata potraživanja koje je iskazano u kunama Ako proračunska ...

rrif - 12.2021, str. 22
Računovodstvo troškova reprezentacije i promidžbe
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Kraj godine uobičajeno je vrijeme kada se daruje poslovnim partnerima kao zahvala za dosadašnju suradnju te kao zalog dobre buduće ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište rashodovanja dugotrajne materijalne imovine
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Društvo X d o o koje je obveznik poreza na dodanu vrijednost dalje PDV planira rashodovati dio svoje dugotrajne materijalne ...

rrif - 11.2021, str. 191
Darovanje motornog vozila i broda
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

Autor u članku objašnjava na koji način i pod kojim pretpostavkama se može steći pravo vlasništvo na motornim vozilom i ...

rrif - 10.2021, str. 40
Pomagala za vid kao predmet darovanja za zdravstvene potrebe
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Često pitanje poduzetnika je smiju li podmiriti troškove dioptrijskih naočala kontaktnih leća operativnih zahvata i troškove liječenja svojih zaposlenika i ...

Sudska praksa
Pobijanje dužnikovih pravnih radnji
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Ugovor o darovanju
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 9.2021, str. 198
Raspolaganje poslovnim udjelom
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

U časopisu RRiF 8 21 objavljen je članak o knjizi poslovnih udjela U ovom broju našeg časopisa nastavljamo s tematikom ...

pip - 9.2021, str. 118
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 49 Rok za ispunjenje obveze čl 173 ZOO a Iz stanja spisa proizlazi da rok ispunjenja nije ...

Pitanja i odgovori
Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka kod podjele društva s osnivanjem
Ponedjeljak, 10.05.2021.

Članovi društva Građenje d o o fizičke osobe A B i C odlučili su izdvojiti dio imovine iz društva Građenje ...

pip - 2.2021, str. 31
Darovanja (donacije) u uvjetima proglašene katastrofe i u drugim uvjetima
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorica obrazlaže porezno postupanje s donacijama u uvjetima proglašene katastrofe prouzročene potresom u uvjetima proglašene prirodne nepogode ...

rrif - 2.2021, str. 33
Računovodstveno i porezno motrište donacija za otklanjanje katastrofe prouzročene potresom
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Zbog razornog potresa koji je pogodio grad Petrinju i okolicu 29 prosinca 2020 godine Vlada Republike Hrvatske proglasila je stanje ...

Vijesti
Porezni tretman donacija danih u svrhu otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom
Četvrtak, 14.01.2021.

Ministarstvo financija Porezna uprava na svojim je internetskim stranicama objavilo vijest o poreznom tretmanu donacija danih u svrhu otklanjanja katastrofe ...

Vijesti
Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Četvrtak, 31.12.2020.

Darovanja gradovima općinama i neprofitnim organizacijama Sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit Nar nov br 177 04 do 138 ...

rrif - 11.2020, str. 49
Promjene u računovodstvu glede poticaja kupcima prema MSFI-ju 15 i oporezivanje darova
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

Uvođenjem u primjenu tri teška standarda MSFI ja 15 Prihodi od ugovora s kupcima od 1 siječnja 2017 MSFI ...

Sudska praksa
Darovanje bez predaje stvari
Utorak, 20.10.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 10.2020, str. 112
Domaća sudska praksa i stajališta

Obvezno pravo Odgovornost za štetu čl 1045 ZOO a Nedosljedno postupanje tuženice kao zakonodavca u odabiru modela javne ovrhe u ...

rrif - 10.2020, str. 75
Darovana dugotrajna imovina i stvari koje nisu imovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U praktikumu neprofitnog računovodstva razmatraju se knjiženja u vezi s darovanom dugotrajnom imovinom te darivane stvari koje nisu imovina ...

Pitanja i odgovori
Darovanje osobnog automobila između fizičkih osoba
Petak, 18.09.2020.

Fizička osoba M G želi darovati osobni automobil prijatelju fizičkoj osobi B B Tržišna vrijednost navedenog automobila je 35 000 ...

pip - 9.2020, str. 133
Odgovori na pitanja pretplatnika

Može li se uplaćeni porez po odbitku na teret isplatitelja knjižiti kao porezno priznati rashod Tuzemni isplatitelj naknade za ...