Materijalno pravo radnika, zajam i darivanje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2022
Članak:
Materijalno pravo radnika, zajam i darivanje
Stranica:
62.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom se praktikumu knjiže sljedeći odnosi: ostvarivanje materijalnog prava radnika, zaduživanje neprofitne organizacije i njezino obdarivanje. Na prirodu rashoda ne utječe porezni položaj, neprofitne organizacija može se zadužiti prema svojim pravilima uz poštovanje određenih provedbenih odredaba općega neprofitnog sustava te u nekim okolnostima može primljeni dar iza izvještajnog razdoblja uključiti u prihode izvještajnog razdoblja.

  1. Materijalno pravo radnika
  2. Primitak zajma
  3. Darovanje
Hashtags:
#Darovi, #MaterijalnaPrava, #NeprofitneOrganizacije, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Zajam