Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 2.2022, str. 62
Materijalno pravo radnika, zajam i darivanje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu knjiže sljedeći odnosi ostvarivanje materijalnog prava radnika zaduživanje neprofitne organizacije i njezino obdarivanje Na prirodu rashoda ...

rrif - 12.2021, str. 261
Darovanje nekretnina
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

U prošlome broju našega časopisa pisali smo o darovanju motornog vozila i broda te smo u sklopu te teme pisali ...

rrif - 12.2021, str. 109
Primljeni dar i naplata potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Teme ovoga proračunskog praktikuma su primljeni dar u financijskoj imovini i naplata potraživanja koje je iskazano u kunama Ako proračunska ...

rrif - 7.2021, str. 63
Dar i licencija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva prikazuje primitak dara u stranoj gotovini te nabavljena licencija koja ima obilježje dugotrajne nefinancijske ...

rrif - 11.2020, str. 49
Promjene u računovodstvu glede poticaja kupcima prema MSFI-ju 15 i oporezivanje darova
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

Uvođenjem u primjenu tri teška standarda MSFI ja 15 Prihodi od ugovora s kupcima od 1 siječnja 2017 MSFI ...

rrif - 5.2020, str. 168
Donacije – darovi i porezi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U vrijeme prirodnih nepogoda i okolnosti koje nisu uobičajene očekivano se javlja zanimanje za pomaganje osobama u potrebi To ...

rrif - 5.2020, str. 72
Primljene donacije – darovi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se primitak donacije Donacijom se u proračunskom sustavu smatra dar koji je dobiven dan ...

pip - 5.2020, str. 44
Porezno motrište darova (donacija)
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Darovi donacije mogu biti dani bilo kome a najčešće se daju neprofitnim organizacijama ili fizičkim osobama Fizičkim se osobama najčešće ...

rrif - 2.2020, str. 36
Sufinanciranje i darivanje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

S obzirom na to da pojam sufinanciranja nije zakonski sadržajno uređen njime se mogu obuhvatiti različiti ugovorni odnosi Jedan ...

rrif - 2.2020, str. 34
Darivanje imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu bilježi darivanje dugotrajne nefinancijske imovine osobi koja je u obuhvatu općeg proračuna te osobi koja ...

rrif - 12.2019, str. 43
Računovodstvo promidžbe, reprezentacije i darovanja
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Slanje reklamnih poruka kupcima potrošačima i javnosti porezno je priznan trošak s pravom odbitka pretporeza S druge strane za ...

pip - 10.2019, str. 76
Predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Republika Hrvatska će od 1 siječnja do 30 lipnja 2020 preuzeti predsjedanje Vijećem EU a prvi put otkada je postala ...

Mišljenja
Aktualni problemi u sustavu obrazovanja
Petak, 08.03.2019, 602-03/19-09/00012

Davatelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porezni tretman primitaka ostvarenih prikupljanjem donacija za snimanje edukativnih videa
Srijeda, 11.04.2018, 410-01/18-01/356

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porezni tretman kapitalnih dobitaka po osnovi trgovanja kriptovalutama
Ponedjeljak, 19.03.2018, 410-01/17-08/29

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 3.2018, str. 153
Neoporezivi primitci u poreznim i radno-pravnim evidencijama
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Iako je prikazivanje neoporezivih primitaka u JOOPD u aktualno već nekoliko godina u praksi se još uvijek pojavljuju dvojbe ...

rrif - 12.2017, str. 31
Promidžba i darovi
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Troškovi promidžbe nastaju zbog poslovnih aktivnosti i njihovo priznavanje porezni propisi ne dovode u pitanje Promidžbeni troškovi nastaju u ...

pip - 7.2017, str. 119
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Obračun PDV a na isporuke građevinskih usluga u EU Mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama smatra se mjesto ...

rrif - 5.2017, str. 26
Računovodstveno i porezno postupanje s darovima (donacijama)
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Darovi donacije mogu biti dani bilo komu a najčešće se daju neprofitnim organizacijama kao što su udruge i klubovi ...

pip - 1.2017, str. 8
Darovi (donacije) i sponzorstva trgovačkih društava s poreznog motrišta
Autor: Samra BEĆIROVIĆ PETARČIĆ , struč. spec. oec.

U praksi se često izjednačavaju pojmovi darovanja i sponzorstva ali s pravnog i poreznog motrišta oni su vrlo različiti ...

rrif - 12.2016, str. 166
Božićnica i ostale prigodne nagrade
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Radi prigodnog darivanja radnika poslodavci svojim radnicima najčešće isplaćuju božićnicu i darove u naravi a u nekim slučajevima još ...

rrif - 11.2016, str. 25
Promidžba, reprezentacija i darovi u poreznom sustavu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U cilju obavještavanja potrošača i poslovnih partnera o svojim proizvodima i uslugama poduzetnici stvaraju troškove promidžbe Takvi troškovi nastaju ...

rrif - 9.2016, str. 137
Utvrđivanje i razrez poreza na nasljedstva i darove
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Ovisno o primitku dara ili predmetu nasljeđivanja koji može biti nekretnina ili pokretnina kao što su primjerice kuća stan osobni ...

Mišljenja
Primici u naravi
Ponedjeljak, 16.11.2015, 410-01/15-01/2994

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 11.2015, str. 144
Primitci ostvareni na nagradnim igrama i natječajima
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Zakonom o porezu na dohodak čl 9 st 2 t 2 6 propisano je da se primitci ostvareni na nagradnim ...

rrif - 11.2014, str. 48
Prigodni darovi, promidžba i reprezentacija
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Troškovi promidžbe nužni su izdatci u poduzetničkoj aktivnosti sa svrhom upoznavanja potrošača i kupaca s proizvodima i uslugama a priznati ...

Vijesti
Porezni položaj darovanja za poplavljena područja
Petak, 23.05.2014.

Pomoć koja se pruža stanovnicima poplavljenih krajeva od strane poduzetnika društava i obrta ima propisani porezni položaj u smislu ...

Mišljenja
Porezni tretman aktivnosti u području farmaceutske industrije
Utorak, 29.04.2014, 410-01/13-01/4167

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 4.2014, str. 28
Računovodstveni i porezni položaj darova – donacija
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

U praksi se često pojavljuju pitanja poduzetnika u kojem se obliku i kome može dati darovanje ili donacija kako te ...

Mišljenja
Porezni tretman promidžbene akcije
Utorak, 07.01.2014, 410-01/13-01/4335

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2013.g.
Utorak, 31.12.2013, 410-01/13-01/4414

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 8.2013, str. 160
Oporezivanje nasljedstva i darova
Autor: Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

U članku Stjecanje imovine nasljeđivanjem i provedba ostavinskog postupka prikazan je primjerak rješenja o nasljeđivanju U ovom se članku na ...

Mišljenja
Kada se nagrađivanje vjernosti kupaca smatra porezno priznatim rashodom i kako se razlikuje od reprezentacije
Srijeda, 20.02.2013, 410-01/13-01/911

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 12.2012, str. 123
Božićnica i prigodni darovi
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Za vrijeme predstojećih blagdana poslodavci mogu svoje radnike prigodno darovati božićnicom darom u naravi ili mogu darovati njihovu djecu Poslodavac ...

Pitanja i odgovori
POSLOVANJE DRUŠTVA BEZ ZAPOSLENIH
Četvrtak, 04.10.2012.

Kako se priznaju troškovi službenog puta, reprezentacije i osobnog vozila ako društvo nema zaposlenih?

Vijesti
Novosti u izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak
Utorak, 05.06.2012.

U Narodnim novinama br 61 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak kojim se usklađuju ...

Vijesti
Izuzimanje od ovrhe prigodnih darova djeci
Petak, 09.12.2011.

Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Nezavisnih hrvatskih sindikata dala je mišljenje KL 121 15 11 01 01 da se prigodni ...

rrif - 12.2011, str. 95
Božićnica i prigodni darovi
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Vrijeme je blagdana a poslodavci već tradicionalno svoje radnike prigodno daruju božićnicom darom u naravi ili daruju njihovu djecu Poreznim ...

Mišljenja
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2010.g.
Četvrtak, 16.12.2010, 410-01/10-01/2146

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2010. godinu
Srijeda, 15.12.2010, 410-01/10-01/2476

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 12.2010, str. 101
Božićnica, darovi i ostala materijalna prava radnika
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Božićnica dar u naravi i dar djeci smatraju se materijalnim pravima radnika Osim tih materijalnih prava poslodavci svojim radnicima za ...

Mišljenja
Pravila uvoza i olakšice u putničkom prometu
Četvrtak, 25.11.2010, 413-01/10-01/436

Davatelj: Carinska uprava

Pitanja i odgovori
DAVANJE PROMIDŽBENOG MATERIJALA
Utorak, 02.11.2010.

Je li davanje na korištenje šalica podmetača i sl ugostiteljskim objektima kojima poduzetnik prodaje kavu predmet oporezivanja PDV om i ...

rrif - 11.2010, str. 26
Troškovi promidžbe i reprezentacije u svjetlu promijenjenog PDV-a
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Promidžba tvrtke ili proizvoda odnosno usluge u javnosti nekog društva trošak je tekućeg razdoblja i porezno priznat izdatak Troškovi promidžbe ...

Pitanja i odgovori
DAR SAMOSTALNOM UMJETNIKU
Ponedjeljak, 07.06.2010.

Trgovačko društvo želi samostalnom umjetniku uplatiti donaciju kao pomoć za održavanje koncerta smatra li se takva uplata dohotkom za tog ...

Vijesti
Pravilnik o radu – usklađenje do 30. lipnja 2010.
Utorak, 27.04.2010.

S novim Zakonom o radu koji je u primjeni od 1 siječnja 2010 nastupilo je razdoblje uskladbe akata iz radnih ...