Promjene u računovodstvu glede poticaja kupcima prema MSFI-ju 15 i oporezivanje darova

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2020
Članak:
Promjene u računovodstvu glede poticaja kupcima prema MSFI-ju 15 i oporezivanje darova
Stranica:
49.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Sažetak:

      Uvođenjem u primjenu tri „teška“ standarda: MSFI-ja 15 – Prihodi od ugovora s kupcima (od 1. siječnja 2017.), MSFI-ja 9 – Financijska imovina (od 1. siječnja 2018.) i MSFI-ja 16 – Najmovi (od 1. siječnja 2019.) konačno je postalo jasno da računovodstvo ulazi u velike promjene u odnosu na ono što smo da sada navikli. To je posljedica približavanja općeprihvaćenim američkim računovodstvenim načelima, odnosno standardima (Generally Accepted Accounting Principles – GAAP). Smisao promjena u MSFI-ju 15 je nastojanje da se preciznije opišu poslovni aranžmani i računovodstveni postupci u trgovini i uslugama kao što je to uobičajeno u američkim računovodstvenim standardima.
      Promjene koje donosi MSFI 15 značajno mijenjaju načine priznavanja prihoda u području poticaja kupcima i postavljaju izazovna pitanja u vezi s dosadašnjim načinom oporezivanja nečega što se marketinški nazivalo „besplatnim“ darom. Više o tome u nastavku članka koji se odnosi na poduzetnike koji su klasificirani kao veliki i koji primjenjuju MSFI-je.

  1. Uvod
  2. Što su poticaji kupcima s računovodstvenog aspekta
  3. Koja je najveća promjena u priznavanju prihoda
  4. Što je „materijalno pravo kupca“ i kako se određuje
  5. Davanje dodatne usluge na dar kao najbolji primjer materijalnog prava kupca i knjiženja prihoda prema MSFI-ju 15
  6. Porezni i računovodstveni obuhvat dobara primljenih na dar s osnove dobara koja su plaćena
  7. Model: „Kupiš dva komada dobiješ jedan na dar“ i porezni tretman naknadnih robnih darova kupcima kad nema materijalnog prava
  8. Naknade za povoljne prostore na policama (Slotting fees): trošak ili smanjenje transakcijske cijene
  9. Naknada ili zaštita sniženja cijena: naknada koju plaća dobavljač robe trgovcu na malo za gubitke zbog dogovornog smanjenja maloprodajne cijene (Retail markdown compensation)
  10. Zaključak
Hashtags:
#Darovanje, #MSFI15, #Popusti, #PriznavanjePrihoda, #Računovodstvo, #UgovorneObveze