Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 5.2023, str. 59
Računovodstvo troškova produljenog jamstva
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Produljeno jamstvo je dodatno jamstvo za koje se kupac može odlučiti prilikom nabave nekih složenijih i skupljih proizvoda trajnije vrijednosti ...

rrif - 5.2023, str. 55
Računovodstveno evidentiranje ugovora o otkupu s opcijom prodaje u skladu s MSFI-jem 15
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Obveznici primjene MSFI ja trebaju voditi računa o zahtjevima koje postavlja standard MSFI 15 Prihodi na temelju ugovora s kupcima ...

rrif - 8.2022, str. 13
Priznavanje učinka rashoda i prihoda od fiktivnih kamata koje nisu ugovorene za predujam
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

S obzirom na visoke stope inflacije u današnje doba većina tvrtki mnogo više nego prije za dugotrajne isporuke traži plaćanje ...

rrif - 5.2022, str. 19
Ugovorna imovina ili potraživanja od kupaca prema MSFI-ju 15
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

MSFI 15 Prihodi na temelju ugovora s kupcima uz ostale promjene i uvođenje brojnih procjena uvodi u bilancu subjekta ugovornu ...

rrif - 3.2022, str. 50
Knjiženje troškova stjecanja i troškova ispunjenja ugovora s kupcem
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

Računovodstveni standard MSFI 15 Prihodi na temelju ugovora s kupcima donio je novu računovodstvenu kategoriju koja se odnosi na obvezatnu ...

Vijesti
Računovodstvo praćenja očekivanih popusta prema MSFI-ju 15
Srijeda, 08.12.2021.

S novim MSFI 15 Prihodi od ugovora s kupcima značajno je promijenjen pristup računovodstvenog obuhvaćanja ugovorenih popusta te postupaka s ...

rrif - 12.2021, str. 15
Računovodstveno praćenje očekivanih popusta kod prodaje robe i ugovornih obveza prema MSFI-ju 15
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

Donošenjem MSFI ja 15 Prihodi od ugovora s kupcima za korisnike MSFI ja priznavanje prihoda i cjelokupno računovodstva prihoda bitno ...

rrif - 5.2021, str. 21
Povrati neprodane robe, jamstva i zamjena robe u jamstvenom roku prema MSFI-ju 15
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

U članku se obrađuju dvije teme koje uređuju odredbe MSFI ja 15 Prihodi od ugovora s kupcima drukčije nego je ...

rrif - 11.2020, str. 49
Promjene u računovodstvu glede poticaja kupcima prema MSFI-ju 15 i oporezivanje darova
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

Uvođenjem u primjenu tri teška standarda MSFI ja 15 Prihodi od ugovora s kupcima od 1 siječnja 2017 MSFI ...

rrif - 3.2020, str. 181
Troškovi izobrazbe zaposlenika nastalih ispunjavanjem ugovora s kupcem prema MSFI 15
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

1 Pristup 2 Koji MSFI treba primijeniti za troškove obuke svojih zaposlenika 3 Primjena odredaba MRS a 38 Nematerijalna imovina ...

rrif - 12.2019, str. 64
Priznavanje prihoda iz ugovora s kupcem za robu i usluge – MSFI 15
Autori: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Otkako je u primjeni MSFI 15 Prihodi na temelju ugovora s kupcima malo je tekstova koji se upuštaju u ...