Priznavanje prihoda iz ugovora s kupcem za robu i usluge – MSFI 15

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Priznavanje prihoda iz ugovora s kupcem za robu i usluge – MSFI 15
Stranica:
64.
Autor/i:
Autori: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

      Otkako je u primjeni MSFI 15 – Prihodi na temelju ugovora s kupcima, malo je tekstova koji se upuštaju u obradu tog standarda koji računovođama više sliči na neki propis iz „obveznog prava“ nego računovodstveno uređenje za priznavanje prihoda.
      U članku se navode primjeri u vezi s priznavanjem prihoda s trenutkom ispunjenja obveze u vezi isporuke robe ili obavljene usluge. Taj standard nalaže da se prihod rasporedi (prizna) i na dio koji se odnosi na isporuku robe (proizvoda) i na dio za obavljenu uslugu, ako je isporuka sadržavala oboje. Namijenjen je poduzetnicima koji primjenjuju MRS-ove i MSFI-jeve.

1. Pristup
2. Utvrđivanje obveza na činidbu
3. Odnos nalogodavca i agenta
4. Raspored cijene iz transakcije prodaje
5. Zaključak

Hashtags:
#MSFI15, #Prihodi, #PriznavanjePrihoda, #Računovodstvo