Priznavanje učinka rashoda i prihoda od fiktivnih kamata koje nisu ugovorene za predujam

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2022
Članak:
Priznavanje učinka rashoda i prihoda od fiktivnih kamata koje nisu ugovorene za predujam
Stranica:
13.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Sažetak:

S obzirom na visoke stope inflacije, u današnje doba većina tvrtki, mnogo više nego prije, za dugotrajne isporuke traži plaćanje unaprijed, nerijetko i u 100-postotnoj svoti. Plaćanje unaprijed treba osigurati kupcu fiksnu cijenu koja neće eskalirati do neodredivih visina. Ponuđač traži plaćanje unaprijed kako bi osigurao nabavu svih potrebnih materijala u svrhu da ne poskupe i ne stvore mu gubitke. Ako plaćanje unaprijed osigurava fiksnu cijenu učinka, MSFI 15 traži da se prizna „vremenska vrijednost novca“ kod primatelja predujma neovisno o tome što kamate nisu posebno ugovorene. Budući da su sva knjiženja prilično neobična u odnosu na dosadašnje navike, bit će zanimljivo vidjeti kako je zamišljeno knjiženje fiktivnih kamata kao rashoda i kao prihoda.

  1. Zahtjevi MSFI-ja 15 u pogledu obuhvaćanja vremenske vrijednosti novca od predujma kad kamate nisu ugovorene
  2. Primjer izračunavanja kamate
  3. Primjer kad kupac po ugovoru plaća predujmom 2 godine prije isporuke (kupac financira prodavatelja svotom predujma koja se ne mijenja)
  4. Zaključak
Hashtags:
#FiktivneKamate, #MSFI15, #Predujmovi, #PriznavanjePrihoda, #PriznavanjeRashoda