Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 8.2022, str. 13
Priznavanje učinka rashoda i prihoda od fiktivnih kamata koje nisu ugovorene za predujam
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

S obzirom na visoke stope inflacije u današnje doba većina tvrtki mnogo više nego prije za dugotrajne isporuke traži plaćanje ...

Snimka webinara
Uvođenje eura kod poslovnih subjekata, trajanje 245 min
Petak, 22.07.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ , zamjenik glavne urednice
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

rrif - 7.2022, str. 56
Kupnja dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom praktikumu se na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s kupnjom dugotrajne nefinancijske imovine ...

Snimka webinara
Građenje, građevinske usluge i prodaja nekretnina, trajanje 160 min
Utorak, 14.06.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ , zamjenik glavne urednice
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

rrif - 6.2022, str. 62
Predujmovi i subvencije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Tema ovoga proračunskog praktikuma su dani predujmovi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine i njegov povrat te dane subvencije Predujmovi za ...

Snimka webinara
Aktualnosti u obračunu PDV-a na usluge, trajanje 170 min
Utorak, 10.05.2022.

rrif - 5.2022, str. 122
Zaprimanje i verifikacija prijave poreza na dobitak za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Trgovačka društva i druge pravne i fizičke sobe koje gospodarsku djelatnost obavljaju samostalno i trajno radi ostvarivanja dobitka uz primjenu ...

Vijesti
Isplate dobitka fizičkim osobama rezidentima i nerezidentima
Četvrtak, 07.04.2022.

Primitke od dividendi i udjela u dobiti ostvarene na temelju udjela u kapitalu koje ostvaruju fizičke osobe smatraju se dohotkom ...

rrif - 3.2022, str. 79
Predujam i povrat neutrošenih sredstava nadležnom proračunu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Teme ovog proračunskog praktikuma su nabava dugotrajne nefinancijske imovine uz prethodno dan predujam za tu nabavu i obvezan povrat neutrošenih ...

rrif - 2.2022, str. 92
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2021. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U okviru sustava poreza na dobitak i dalje postoji mogućnost primjene novčanog načela pri utvrđivanju porezne osnovice za porezne obveznike ...

PrGO - 1.2022, str. 78
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2021. godinu – sastavljanje Obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Uvod Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak Dokumentacija koja se predaje ...

rrif - 10.2021, str. 19
Predujmovi u trgovini s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa pisali smo o računovodstvu trgovine na veliko i ovaj je članak nastavak na započetu temu poslovanja ...

rrif - 7.2021, str. 104
Dani predujmovi za graditeljske usluge koje se obavljaju uz tuzemni prijenos porezne obveze
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovome praktikumu autorica objašnjava porezno motrište danih predujmova za graditeljske usluge koje se drugim poreznim obveznicima isporučuju uz tuzemni ...

Mišljenja
Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije
Četvrtak, 20.05.2021, 410-19/21-02/137

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 4.2021, str. 180
Kontrolni postupci i verifikacija porezne prijave obrtnika za 2020. godinu u Poreznoj upravi
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Obveza utvrđivanja godišnjeg dohotka za 2020 godinu prema obrascima DOH i DOH Z propisana je za sve fizičke osobe koje ...

rrif - 4.2021, str. 92
Predujmovi dobitka te isplate dividende i udjela u dobitku
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Sve isplate zadržanog dobitka oporezuju se u skladu s propisima oporezivo neoporezivo koji su bili važeći u godinama kada je ...

rrif - 4.2021, str. 18
Što donose dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U Nar nov br 26 21 dana 12 ožujka 2021 godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg ...

Knjiga
Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl.
24.03.2021

U prodaji je XII izmijenjeno i dopunjeno izdanje priručnika Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja poslovnih događaja koji slijede RRIF ov ...

Naslovnica knjige: Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl.
rrif - 2.2021, str. 82
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Poduzetnici obveznici poreza na dobitak koji su na vlastiti zahtjev počeli primjenjivati metodu novčanog načela pri utvrđivanju osnovice poreza na ...

Snimka webinara
Računovodstvo graditeljske djelatnosti, trajanje 220 min
Utorak, 03.11.2020.

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.10.2020.

Objavljen je broj 11 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za studeni 2020 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Što su ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2019. godinu - uputa
Ponedjeljak, 25.05.2020, 410-01/20-01/1223

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 2.2020, str. 148
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2019. godinu
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Fizičke osobe rezidenti RH tijekom godine mogu ostvarivati različite vrste dohodaka U većini slučajeva prilikom isplate primitaka podmiruju se ...

PrGO - 1.2020, str. 89
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2019. godinu – sastavljanje Obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

1 Uvod 2 Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak 3 Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak 4 Dokumentacija ...

rrif - 10.2019, str. 117
Utvrđivanje i izmjena predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta i slobodnih zanimanja a utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga dužne su ...

rrif - 10.2019, str. 63
Predujmovi i zaduživanje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s kupnjom dugotrajne nefinancijske ...

rrif - 7.2019, str. 119
Utvrđivanje i izmjena predujma poreza na dobitak za 2019. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Obveznici poreza na dobitak obvezni su tijekom godine plaćati mjesečne predujmove poreza na dobitak Mjesečna svota predujma utvrđuje se ...

rrif - 7.2019, str. 95
Porezno i računovodstveno postupanje s predujmovima za obveznike PDV-a
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Primljena odnosno dana novčana sredstva za buduću isporuku dobra ili usluge smatraju se predujmovima za koje je zakonodavac s ...

rrif - 4.2019, str. 128
Isplata dividenda i udjela u dobitku te postupanje s više isplaćenim predujmovima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Primitke od dividenda i udjela u dobitku ostvarene na temelju udjela u kapitalu koje ostvaruju fizičke osobe smatraju se ...

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV)
Ponedjeljak, 04.03.2019, 410-19/18-02/274

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 12.2018, str. 115
Kredit i dani predujam
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju primljeni kredit koji je primljen prema načelu odobrenog minusa na ...

pip - 9.2018, str. 111
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dohodak Porezni tretman naknade darovane radi sudjelovanja u znanstvenom istraživanju Mišljenje o primjeni Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog ...

Mišljenja
Predujmovi u sustavu fiskalizacije, obveza izdavanja fiskaliziranih računa
Ponedjeljak, 07.05.2018, 410–01/18–01/577

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 2.2018, str. 54
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2017. godinu u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Posebnosti kod sastavljanja godišnjeg obračuna za poduzetnike koji obavljaju trgovačku djelatnost prvenstveno se odnose na primjenu poreznih propisa posebice ...

rrif - 1.2018, str. 129
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2017. godinu – sastavljanje obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

1 Uvod 2 Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak 3 tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak 4 Dokumentacija ...

rrif - 1.2018, str. 43
Novosti u Pravilniku o PDV-u od 1. siječnja 2018. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Neovisno o izmjenama i dopunama Zakona o PDV u iz Nar nov br 115 16 koje će stupiti na ...

Vijesti
Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak
Utorak, 19.12.2017.

Na internetskim stranicama Ministarsva financija Porezna uprava objavljen je Pravilnik o izmijenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak ...

rrif - 7.2017, str. 43
Plaćanje spomeničke rente u 2017. godini
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U Narodnim novinama br 44 od 5 svibnja objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i ...

Vijesti
Predujmovi za spomeničku rentu u preostalom dijelu 2017. godine
Četvrtak, 25.05.2017.

Spomenička renta u 2017 godini plaća se tromjesečno i to 30 lipnja 2 listopada i 31 prosinca Svota tromjesečnog ...

Vijesti
Rok za podnošenje obrasca PD
Utorak, 25.04.2017.

Rok za podnošenje prijave poreza na dobit za 2016 godinu Obrazac PD je utorak 2 svibnja 2017 osim za ...

rrif - 4.2017, str. 118
Postupanje s više isplaćenim predujmovima dobitka
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Predujam dobitka oporezuje se na način propisan za dohodak od kapitala po stopi od 12 No ako je s ...