Porezno i računovodstveno postupanje s predujmovima

Datum: 15.05.2023, Ponedjeljak
Autor: T.C.F.

U poslovnoj praksi poduzetnici često primaju i daju predujmove odnosno novčana sredstva za buduće isporuke dobra ili usluge. Za primljene predujmove koji se odnose na isporuke dobara i usluga koje su oporezive PDV-om, porezni obveznici trebaju izdati račun za primljeni predujam i obračunati PDV po primljenom predujmu. Navedeno se odnosi i na predujmove za isporuke koje se obavljaju uz tuzemni prijenos porezne obveze, neovisno o tome što se obveza obračuna PDV-a prenosi na davatelja predujma.

O izdavanju računa za predujam te o računovodstvenom evidentiranju primljenih i danih predujmova može se pročitati u članku Porezno i računovodstveno postupanje s predujmovima za obveznike PDV-a koji je objavljen u časopisu RRiF br. 4/23., na str. 85.

Povratak na vijesti