Kupnja dugotrajne nefinancijske imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2022
Članak:
Kupnja dugotrajne nefinancijske imovine
Stranica:
56.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom praktikumu se na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s kupnjom dugotrajne nefinancijske imovine za čiju je nabavu prethodno dan predujam. Za bilježenje imovine u glavnu knjigu račun dobavljača nije jedini vjerodostojan dokument.

  1. Kupnja dugotrajne nefinancijske imovine
Hashtags:
#NefinancijskaImovina, #NeprofitneOrganizacije, #Predujmovi