Predujmovi i subvencije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2022
Članak:
Predujmovi i subvencije
Stranica:
62.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

Tema ovoga proračunskog praktikuma su dani predujmovi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine i njegov povrat te dane subvencije. Predujmovi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine iskazuju se kao potraživanja sve dok se ta imovina na stekne. Ako se ona nikada ne preuzme, dani novac mora se vratiti.

Dane subvencije ne trebaju biti isplaćene da bi se smatrale rashodima razdoblja.

  1. Dani predujmovi za nabavu opreme i njegov povrat
  2. Dane subvencije
Hashtags:
#Predujmovi, #ProračunskoRačunovodstvo, #Subvencije