Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 6.2022, str. 62
Predujmovi i subvencije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Tema ovoga proračunskog praktikuma su dani predujmovi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine i njegov povrat te dane subvencije Predujmovi za ...

rrif - 5.2022, str. 41
Prihodi od subvencija cijene plina
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Zbog naglog povećanja cijene plina donesena je mjera subvencioniranja dijela krajnje cijene opskrbe plinom za mikro male i srednje poduzetnike ...

Vijesti
Subvencije za plin mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Petak, 01.04.2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na svojim je mrežnim stranicama objavilo obavijest u vezi podnošenje prijava za subvencije za plin ...

rrif - 11.2021, str. 151
Evidentiranje potpora kod samostalnih djelatnosti
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrt i s obrtom izjednačenih djelatnosti djelatnost slobodnih zanimanja i djelatnost poljoprivrede i šumarstva ...

Vijesti
Utvrđivanje osnovice za obračun PDV-a
Utorak, 17.08.2021.

Poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra se naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge Naknadom se smatra sve ...

rrif - 8.2021, str. 77
Porezna osnovica s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže utvrđivanje porezne osnovice pri isporukama dobara i usluga uz naknadu i bez naknade pri odobravanju popusta ...

rrif - 6.2021, str. 139
Subvencije za preuzimanje tvrtki i nepoštena trgovina
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Predstavljena ažurirana industrijska strategija EU a Predložena uredba o otklanjanju štetnih učinaka stranih subvencija Dogovorene smjernice za digitalne zelene ...

rrif - 6.2021, str. 125
Tretman subvencioniranja troškova prijevoza i ostalih troškova osobama s invaliditetom
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Od 1 siječnja 2021 godine na snazi je novi Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom Nar nov br ...

Vijesti
Koristite li subvencije za osobe s invaliditetom?
Četvrtak, 27.05.2021.

Jeste li znali da u slučaju ako zapošljavate osobe s invaliditetom uz određene uvijete imate pravo na povrat troškova prijevoza ...

Pitanja i odgovori
Ulaze li potpore HZZ-a u nazivnik kod izračuna postotka priznavanja pretporeza za 2020. godinu za obveznike podjele pretporeza?
Petak, 13.11.2020.

Porezni obveznik koji odbija pretporez tijekom tekuće godine na temelju privremenog izračuna primio je HZZ ovu potporu za očuvanje radnih ...

rrif - 7.2020, str. 131
Primitci od potpora kod samostalnih djelatnosti
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici u praksi sve se češće koriste državnim potporama pomoćima subvencijama poticajima kao jednim od motiva za samozapošljavanje osnivajući ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.

Objavljen je broj 5 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za svibanj 2020 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Posebne mjere ...

Pitanja i odgovori
Mjere aktivne politike zapošljavanja
Četvrtak, 23.01.2020.

Mogu li nezaposlene osobe u 2020. godini koristiti mjeru stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa?

rrif - 7.2019, str. 33
Nabava i uporaba električnih i hibridnih vozila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Na cestama u Republici Hrvatskoj sve je više električnih i hibridnih vozila Iako je riječ o vozilima čije su ...

rrif - 6.2019, str. 131
Primitci od državnih potpora kod samostalnih djelatnosti
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Poduzetnici u praksi sve češće koriste državne potpore pomoći subvencije poticaje kao jedan od motiva za samozapošljavanje osnivajući razne ...

rrif - 11.2018, str. 78
Revolving kredit i subvencije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu iskazuju na računima glavne knjige revolving kredit i dane subvencije Pri osiguravanju novčanih sredstava putem ...

rrif - 6.2018, str. 99
Porezna osnovica pri isporuci dobara i usluga s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže utvrđivanje porezne osnovice pri isporukama dobara i usluga uz naknadu i bez naknade pri odobravanju ...

Mišljenja
Porezna osnovica za isporuke rabljenih dobara u okviru posebnog postupka oporezivanja marže
Utorak, 09.05.2017, 410-19/17-02/145

Davatelj: Porezna uprava

pip - 5.2017, str. 89
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

I Porez na dodanu vrijednost Neresorbirajući kirurški konac primjena stope PDV a od 5 Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada ...

Mišljenja
Porezni tretman subvencije studentima za smještaj u studentskom domu
Ponedjeljak, 10.04.2017, 410-01/17-01/691

Davatelj: Porezna uprava

Pror - 12.2016, str. 2
Promjene u proračunskom računovodstvu od 1. siječnja 2017. godine
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec

Iako je računovodstveni propis koji uređuje proračunsko računovodstvo mijenjan tijekom 2016 godine promjene koje se odnose na računski plan ...

rrif - 9.2016, str. 205
Poticaji i novčane nagrade kod zapošljavanja osoba s invalidnošću
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Od 1 siječnja 2015 godine poslodavci koji zapošljavaju osobe s invalidnošću na otvorenom tržištu rada mogu ostvariti poticaje Zavoda ...

rrif - 9.2016, str. 188
Mirovine i subvencije
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 Javno savjetovanje o osobnim mirovinama 2 Nužna prilagodba propisa o nagrađivanju u financijskoj industriji 3 EK istražuje porezna izuzeća ...

Mišljenja
Porezni tretman usluga koje dadilje obavljaju u okviru obrta
Ponedjeljak, 07.03.2016, 410-19/16-01/39

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 5.2015, str. 129
Kompenzacijske carine
Autor: Tina PETER

Iako je Republika Hrvatska i prije ulaska u Europsku uniju imala zakonsku osnovu za donošenje antidampinških i kompenzacijskih carina na ...

Pror - 12.2014, str. 28
Novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec

Od 1 siječnja 2015 primjenjuje se novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Njime se uvode novosti u proračunski ...

Mišljenja
Oporezivanje subvencija porezom na dodanu vrijednost
Srijeda, 16.07.2014, 410-19/14-01/246

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Oporezivanje subvencija iz državnog proračuna PDV-om
Srijeda, 12.02.2014, 410-01/13-01/4470

Davatelj: Porezna uprava

Pror - 2.2014, str. 15
Državni proračun RH za 2014. i projekcije za 2015. i 2016.
Autori: Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Ana MICHIELI PAVUNA , dipl. oec.

Hrvatski sabor je na 10 sjednici održanoj 4 prosinca 2013 usvojio Državni proračun Republike Hrvatske za 2014 i projekcije za ...

rrif - 12.2012, str. 186
Izvozne subvencije
Autori: Tina PETER
Željka KRALJ , dipl. oec.

Izvozne subvencije mjera su zajedničke poljoprivredne politike kojoj je cilj poticanje izvoza a samim tim i proizvodnje poljoprivrednih proizvoda u ...

rrif - 2.2012, str. 98
Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2011.
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2011 Potporama iz državnih sredstava pomažu se djelatnosti ...

rrif - 2.2011, str. 113
Posebnost u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2010.
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Komunalna društva dio svojih troškova pokrivaju iz dodijeljenih im potpora Potporama iz državnih sredstava pomažu se djelatnosti koje su od ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 30.06.2010.

Objavljen je broj 7 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za srpanj 2010 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje Uvodnik časopisa Kad ...

rrif - 2.2010, str. 81
Godišnji obračun u komunalnim društvima i drugim korisnicima državnih potpora
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Državne potpore pojavljuju se u različitim oblicima ali uvijek imaju isti cilj pomoći društvu da nabavi sredstva dugotrajne imovine ili ...

rrif - 2.2009, str. 90
Godišnji obračun u komunalnim i drugim društvima koja primaju “državne potpore”
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.

Od početka 2008 u primjeni je novi računovodstveni sustav Zakon o računovodstvu Nar nov br 109 07 uveo je u ...

rrif - 12.2008, str. 144
Zakonodavstvo Europske unije
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Završetak pristupnih pregovora krajem 2009 Elektronička publikacija o EU natječajima Usvojen konsolidirani tekst svih IFRS a Memorandum o dopuštenim oblicima ...

Mišljenja
Porezni položaj nepovratnih poticajnih sredstava koji ne predstavljaju naknadu – ne PDV
Petak, 18.07.2008, 410-01/08-01/636

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 2.2008, str. 122
Državne potpore – računovodstvene posebnosti u godišnjem obračunu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.

Uz komunalna trgovačka društva koja najčešće primjenjuju MRS 20 sve više se pojavljuju i druga društva kojih su osnivači ili ...

rrif - 2.2007, str. 65
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2006. u komunalnim i drugim društvima koja primaju državne potpore
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.

Temeljni okvir za sastavljanje financijskih i poreznih izvješća za 2006 objašnjen je u člancima danim u časopisu RRiF br 1 ...