Evidentiranje primljene subvencije cijene plina kod samostalnih djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2022
Članak:
Evidentiranje primljene subvencije cijene plina kod samostalnih djelatnosti
Stranica:
152.
Autor/i:
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Sažetak:

U časopisu RRiF br. 5/22. pisali smo o pravilima za ostvarivanje prava na subvenciju cijene plina na temelju donesene mjere subvencioniranja dijela krajnje cijene opskrbe plinom za mikro, male i srednje poduzetnike s godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnome mjernom mjestu do 10 GWh. U tom članku dali smo i primjer evidentiranja primljene subvencije u poslovnim knjigama poduzetnika koji su obveznici poreza na dobitak odnosno koji vode knjige prema načelu dvojnog knjigovodstva.

U ovome praktikumu prikazujemo način evidentiranja primljene subvencije kod obrtnika i slobodnih zanimanja koji su obveznici poreza na dohodak i vode poslovne knjige.

  1. Evidentiranje primljene subvencije cijene plina knjizi primitaka i izdataka
Hashtags:
#KPI, #Obrtnici, #Plin, #Potpore, #SamostaneDjelatnosti, #Subvencije