Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 5.2024, str. 130
Napojnice kod obrtničkih djelatnosti
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Napojnica predstavlja primitak primljen od trećih osoba kao nagrada za dobro obavljenu uslugu za vrijeme rada kod obrtnika Napojnice se ...

Pitanja i odgovori
Ustavni sud RH nije prihvatio više prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom pojedinih odredaba važećeg Zakona o trgovini kojima se uređuje radno vrijeme u djelatnosti trgovine
Četvrtak, 18.04.2024.

Na kojim argumentima Ustavni sud temelji svoju odluku o neprihvaćanju prigovora više podnositelja prijedloga za ocjenu suglasnosti s Ustavom onih ...

rrif - 4.2024, str. 76
Uskrsnica u novcu i naravi
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U vrijeme Uskrsa poslodavac može radnicima neoporezivo isplatiti prigodne nagrade u svoti od 700 00 Prigodne nagrade mogu se isplatiti ...

rrif - 3.2024, str. 180
Izbor više osnovice osiguranja – novi koeficijenti
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Obvezni osiguranici koji su sami obveznici doprinosa te koji su i do zadnjih izmjena i dopuna Zakona o doprinosima mogli ...

rrif - 3.2024, str. 176
Postupak prijave izaslanja obrtnika u inozemstvo
Autor: Kristina ROGINEK , dipl. iur., Master of European Social Security

Postupak prijave izaslanja obrtnika u inozemstvo razlikuje se ovisno o državi u kojoj će obrtnik privremeno obavljati svoju djelatnost U ...

rrif - 3.2024, str. 164
Nabava, prodaja, ulaganje i izuzimanje nekretnina u obrtničkoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Obveznici poreza na dohodak obrtnici i slobodna zanimanja mogu od različitih dobavljača nabavljati nekretnine kao dugotrajnu imovinu za obavljanje djelatnosti ...

Vijesti
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2023. godinu na Obrascu DOH
Utorak, 27.02.2024.

Ministarstvo financija Porezna uprava je na svojoj mrežnoj stanici objavilo Uputu Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka ...

Snimka webinara
Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2023. i novosti u 2024. godini, trajanje 185 min
Četvrtak, 08.02.2024.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

rrif - 2.2024, str. 163
Poduzetnička plaća za 2024. godinu
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koje su obvezno osigurane u sustavima obveznih osiguranja po osnovi obavljanja djelatnosti od ...

pip - 2.2024, str. 62
Obvezni sudionici elektroničke komunikacije u parnici
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Elektronička komunikacija u parnici postavljena je kao dvostrana komunikacija putem informacijskog sustava među vanjskim korisnicima sustava i sudovima odredbama o ...

obav - 2.2024, str. 34
III.OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA

1 POREZNI RAZREDI I STOPE POREZA NA DOHODAK 1 1 POREZNI RAZREDI OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE ...

Vijesti
PO-SD obrazac za 2023. godinu
Srijeda, 03.01.2024.

Samostalne djelatnosti koje porez na dohodak plaćaju u paušalnoj svoti obvezni su za 2023 godinu podnijeti nadležnoj ispostavi PU izvješće ...

Obrt - 1.2024, str. 83
V. Doprinosi kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti za 2023. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost propisima je dopušteno uz radni odnos obavljati i samostalnu djelatnost U smislu obračunavanja doprinosa ...

Obrt - 1.2024, str. 49
IV. Porezna prijava obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti na Obrascu DOH-Z i Obrascu DOH za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Ovo je prva prijava poreza na dohodak na obrascima DOH i DOH Z koju samostalne djelatnosti iskazuju u eurima Godišnju ...

Obrt - 1.2024, str. 32
III. Kontrola evidentiranja primitaka i izdataka u 2023. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost te djelatnost slobodnih zanimanja prema Zakonu i Pravilniku o porezu na dohodak trebaju ...

Obrt - 1.2024, str. 13
II. Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Pojam i vrste dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine Popis dugotrajne imovine Obrazac DI Nabava dugotrajne materijalne imovine Nabava dugotrajne ...

Obrt - 1.2024, str. 4
I. Godišnji popis u samostalnim obrtničkim djelatnostima
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Svi poduzetnici a tako i samostalne obrtničke djelatnosti provode godišnji popis krajem poslovne godine Osim što je inventura obvezna to ...

Obrt - 1.2024, str. 3
Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2023. godinu

Ovo je prva prijava poreza na dohodak na obrascima DOH i DOH Z koju samostalne djelatnosti iskazuju u eurima Godišnju ...

Vijesti
Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti u 2023. godini – prag do 40.000,00 €
Petak, 08.12.2023.

Dva su temeljna uvjeta kada samostalna djelatnost može izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak i to ako nije upisan u ...

rrif - 12.2023, str. 216
Poslovanje obrtnika u trgovini na veliko
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Bilježenje poslovnih događaja obrtnika obveznika poreza na dohodak koji istodobno obračunavaju PDV a prema naplaćenim naknadama postaje iznimno zahtjevno Primjena ...

rrif - 12.2023, str. 208
Promjena načina plaćanja poreza u obrtničkim u djelatnostima za 2024. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost bez obzira na to je li riječ o obavljanju djelatnosti s osnove obrta samostalnoga ...

rrif - 12.2023, str. 197
Paušalisti – prijava paušalnog poreza na dohodak za 2023. godinu
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Samostalne djelatnosti mogu izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak ako nisu upisane u registar obveznika PDV a te ako im ...

rrif - 12.2023, str. 145
Utvrđivanje plaće i naknade plaće u graditeljskoj djelatnosti
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Kolektivni ugovor za graditeljstvo je obvezujući za sve one poslodavce koji su registrirani i bave se djelatnosti u području F ...

rrif - 12.2023, str. 132
Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju prigodne nagrade u novcu i naravi Neoporeziva ...

rrif - 11.2023, str. 146
Operativni leasing osobnih automobila kod obrtnika
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

U RRiF u br 9 23 pisali smo o osobitostima kupnje osobnih automobila na financijski leasing kod obrtnika koji PDV ...

rrif - 10.2023, str. 164
Poslovanje ugostiteljskog obrta (cafe-bara)
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Jedna od najčešćih djelatnosti kojom se bave obrtnici je ugostiteljska djelatnost Obavljanje te djelatnosti posebno je uređeno s motrišta nekoliko ...

rrif - 10.2023, str. 155
Porezne olakšice kod samostalnih djelatnosti za 2023. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost a čiji se primitci i izdatci odnosno dohodak utvrđuju putem poslovnih knjiga oporezuju se ...

rrif - 10.2023, str. 148
Nabava i uporaba opreme u obrtu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Postupanje s dugotrajnom materijalnom imovinom s motrišta evidentiranja u poslovnim knjigama fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost i vode poslovne ...

rrif - 9.2023, str. 164
Financijski leasing osobnih automobila kod obrtnika koji PDV plaćaju prema naplaćenim naknadama
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Obrtnici i druge samostalne djelatnosti koji vode poslovne knjige i na temelju njih utvrđuju dohodak pri ulasku u sustav PDV ...

rrif - 9.2023, str. 133
Praksa učenika i studenata u 2023./24. godini
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Učenici strukovnih škola ali i studenti obvezni su odraditi praktičnu nastavu kao dio nastavnog programa Provedbu prakse omogućavaju im obrtnici ...

rrif - 9.2023, str. 94
Prava roditelja djece s teškoćama u razvoju
Autori: Jelena ŠELER , dipl. iur.
Slavica ARAPOVIĆ
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora prava s osnove narušenog zdravstvenog stanja djeteta kojemu je potrebna pojačana njega te djeteta ...

rrif - 8.2023, str. 130
Darovanje za zdravstvene svrhe i potrebe kod obrtnika i drugih obveznika poreza na dohodak
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Obrtnici dohodaši mogu kao i drugi obveznici poreza na dohodak pod propisanim uvjetima i na propisani način za darovanja za ...

rrif - 7.2023, str. 120
Otpis potraživanja kod obrtnika
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Osnovno pravilo iz dohodovnih propisa jest da kada obrtnik otpisuje svoje potraživanje treba iskazati primitak u Knjizi primitaka i izdataka ...

rrif - 6.2023, str. 147
Prijava obrtnika i fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost u sustav e-Komunikacije
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK

Dostava sudskih pismena već je obvezna za veliki broj osoba a prošlogodišnja novela Zakona o parničnom postupku taj je krug ...

rrif - 5.2023, str. 159
Izdatci za reprezentaciju i promidžbu kod obrtnika
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost a obveznici su poreza na dohodak te vode poslovne knjige u svoje poslovne izdatke ...

Mišljenja
Rad putem digitalnih radnih platformi
Petak, 21.04.2023, 110-01/23-01/90

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Rad fizičkih osoba obrtnika koji dohodak utvrđuju u paušalnog iznosu putem digitalnih radnih platformi
Četvrtak, 06.04.2023, 410-01/23-01/634

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 4.2023, str. 149
Utvrđivanje obveze za PDV kod obrtnika
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost obveznici poreza na dohodak obrtnici slobodna zanimanja poljoprivrednici dohodaši koji poreznu obvezu utvrđuju putem ...

rrif - 4.2023, str. 138
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

Iako su se na temelju činjenice da je nacionalna valuta postala euro mnogi obveznici statističkog izvještavanja Hrvatske narodne banke ponadali ...

Vijesti
Uputa za sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak
Nedjelja, 19.02.2023.

Porezna uprava objavila je Uputu za godišnju prijavu poreza na dohodak i provedbu posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak ...

rrif - 2.2023, str. 77
Poduzetnička plaća za 2023. godinu
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koje su obvezno osigurane u sustavima obveznih osiguranja po osnovi obavljanja djelatnosti od ...

pip - 2.2023, str. 47
Utvrđivanje obveze PDV-a kod „dobitaša“ u 2023. godini prema naplaćenim naknadama
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa Pravo i porezi pisali smo o evidentiranju prometa dobara i usluga te utvrđivanju obveze PDV a ...

obav - 2.2023, str. 37
III. OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA

1 POREZNI RAZREDI I STOPE POREZA NA DOHODAK 1 1 POREZNI RAZREDI OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE ...

Vijesti
PO-SD obrazac za 2022. godinu
Ponedjeljak, 09.01.2023.

Obrtnici koji porez na dohodak plaćaju paušalno obvezni su podnijeti nadležnoj ispostavi PU izvješće na Obrascu PO SD Kako bi ...

PrGO - 1.2023, str. 181
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Tko su obveznici plaćanja doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti Kako iskazati obvezu doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti ...

Obrt - 1.2023, str. 82
V. Doprinosi kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti za 2022. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost propisima je dopušteno uz radni odnos obavljati i samostalnu djelatnost U smislu obračunavanja doprinosa ...

Obrt - 1.2023, str. 48
IV. Utvrđivanje dohotka od obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti na Obrascu DOH-Z i Obrascu DOH za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Godišnju poreznu prijavu na Obrascu DOH za 2022 godinu trebaju predati samostalne obrtničke djelatnosti slobodna zanimanja i druge samostalne djelatnosti ...

Obrt - 1.2023, str. 32
III. Kako su samostalne djelatnosti trebale evidentirati primitke i izdatke u 2022. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost te djelatnost slobodnih zanimanja prema Zakonu i Pravilniku o porezu na dohodak trebaju ...