Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 7.2024, str. 35
Osiguranje naplate potraživanja putem zadužnice
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Dugi niz godina zadužnica je u Hrvatskoj prepoznatljiv instrument osiguranja plaćanja Ona je izvorno hrvatski institut uveden u pravni sustav ...

pip - 5.2024, str. 109
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

II POREZ NA PROMET NEKRETNINA Utvrđivanje osnovice poreza na promet nekretnina nekretnina je vlasništvo RH Oslobođenje od plaćanja poreza na ...

pip - 5.2024, str. 102
Privremeno uzdržavanje
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Privremeno uzdržavanje propisano Zakonom iz 2014 godine novčano je primanje koje koristi dijete u cilju potpore uzdržavanja a isplaćuje se ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2023. godinu
Četvrtak, 25.04.2024, 410-23/24-01/3

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porez na nasljedstva i darove za neisplaćena novčana sredstva - potpore Agencije za plaćanja u poljoprivredi
Ponedjeljak, 11.03.2024, 410-16/24-01/1

Davatelj: Porezna uprava

pip - 3.2024, str. 31
Inkluzivni dodatak
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.

Nakon više od tri desetljeća postojanja hrvatske države osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju dočekali su Zakon ...

Snimka webinara
Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2023. i novosti u 2024. godini, trajanje 185 min
Četvrtak, 08.02.2024.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

rrif - 2.2024, str. 84
Primjena umanjenja osnovice kod obračuna bolovanja i roditeljskih naknada
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Nesposobnost za rad zbog bolesti radnika i obračun i isplata naknade plaće predstavlja problematiku zbog svojih specifičnosti kod izračuna svote ...

rrif - 2.2024, str. 69
Posebnosti poslovanja i godišnjeg obračuna u komunalnim društvima za 2023. godinu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Komunalne usluge pružaju društva čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave Poslovanje ovih društava razlikuje se u odnosu na poslovanje društava ...

obav - 2.2024, str. 4
I. SVOTE NAKNADA, TROŠKOVA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA

1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA PRIMITAKA KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM I PRIMITAKA NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK ...

rrif - 1.2024, str. 26
Neoporezivi primitci u 2024. godini
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak te Pravilnika o porezu na dohodak u sklopu porezne reforme povećane ...

rrif - 12.2023, str. 230
Prava posvojitelja, skrbnika i udomitelja u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

U sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora kao potencijalni korisnici prava uz biološke roditelje djeteta javljaju se i druge osobe kojima ...

rrif - 11.2023, str. 47
Računovodstvo primljenih potpora iz EU-a
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Primljene potpore iz programa koje oblikuje i financira EU u računovodstvenom se smislu smatraju državnim potporama Autor u članku obrazlaže ...

Vijesti
Iskazivanje neoporezivih primitaka na isplatnim listama
Srijeda, 04.10.2023.

table border collapse collapse width 100 td th border 1px solid D3D3D3 text align center padding 8px tr nth ...

rrif - 10.2023, str. 155
Porezne olakšice kod samostalnih djelatnosti za 2023. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost a čiji se primitci i izdatci odnosno dohodak utvrđuju putem poslovnih knjiga oporezuju se ...

rrif - 10.2023, str. 63
Ustupanje radnika povezanom društvu u zemlji i u inozemstvu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Kada poslodavac nema potrebe za radom određenih radnika može ih privremeno ustupiti na rad u s njim povezano društvo Ustupljeni ...

Pitanja i odgovori
PDV na nastupe inozemnih izvođača
Srijeda, 27.09.2023.

Društvo H d o o obveznik PDV a u Hrvatskoj dalje Društvo primilo je od Društva F obveznika PDV a ...

rrif - 9.2023, str. 151
Oblici financiranja malog i srednjeg poduzetništva
Autor: Izv. prof. dr. sc. Berislav BOLFEK

Kada poduzetnici prepoznaju dobru priliku i krenu u proces pretvaranja ideje u posao tijekom razvijanja projekta doći će do dijela ...

rrif - 4.2023, str. 180
Primjena sustava vaučera za stjecanje vještina potrebnih za rad
Autor: Ivan VIDIŠ , mag. pol.

Vaučer predstavlja instrument za dodjelu javnih sredstava za obrazovanje odraslih nezaposlenih i zaposlenih osoba O uvjetima korištenja vaučera programima koji ...

Snimka webinara
Neoporezivi primitci, trajanje 185 min
Srijeda, 29.03.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Pitanja i odgovori
Prefakturiranje režijskih troškova za koje je smanjena cijena na temelju Uredbe Vlade RH
Srijeda, 22.03.2023.

Prema sklopljenom ugovoru o zakupu zakupodavac zaračunava zakupoprimcu zakupninu za korištenje prostora na koju se obračunava porez na dodanu vrijednost ...

Pitanja i odgovori
Godišnji odmor nakon korištenja roditeljskog dopusta
Srijeda, 22.03.2023.

Radnica treba zaprimiti poslovno uvjetovan otkaz ugovora o radu a uskoro joj istječe roditeljski dopust Kada joj je najranije dopušteno ...

rrif - 3.2023, str. 187
Pravo na doplatak za djecu u 2023. godini
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Pravo na doplatak za djecu uređeno je Zakonom o doplatku za djecu Nar nov br 94 01 138 06 107 ...

rrif - 3.2023, str. 94
Iskazivanje u Obrascu JOPPD potpora za skraćivanje radnog vremena
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 23 prosinca 2022 godine između ostalih mjera donijelo je odluku o ...

rrif - 2.2023, str. 182
Novosti iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Sustav rodiljnih i roditeljskih potpora uređen je novim Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama Nar nov br 152 22 koji ...

rrif - 2.2023, str. 60
Posebnosti godišnjeg obračuna u komunalnim društvima za 2022. godinu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Trgovačka društva koja se bave pružanjem komunalnih usluga ili su javni isporučitelji vodnih usluga razlikuju se u odnosu na poslovanje ...

obav - 2.2023, str. 4
I. SVOTE NAKNADA, TROŠKOVA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA

1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA PRIMITAKA KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM I PRIMITAKA NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK ...

pip - 1.2023, str. 17
Novosti iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Sustav rodiljnih i roditeljskih potpora uređen je novim Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama Nar nov br 152 22 koji ...

rrif - 12.2022, str. 49
Evidentiranje subvencije cijene električne energije u poslovnim knjigama
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Zbog poremećaja na domaćem tržištu energije od 1 listopada 2022 godine na snazi su posebne mjere na temelju kojih neki ...

rrif - 10.2022, str. 137
Rodiljni, roditeljski i očinski dopust samozaposlenih roditelja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama Objavljen je u Nar nov br 85 ...

rrif - 10.2022, str. 121
Minimalni porez na dobitak, oporezivanje ekstraprofita i potpore u krizi
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Pet velikih članica uvest će minimalni porez na dobitak Oporezivanje ekstraprofita energetskih kompanija Pomoć malim poduzetnicima zbog skupe energije ...

rrif - 10.2022, str. 50
Računovodstvo nabave i uporabe električnih vozila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Električna i hibridna vozila postaju sve više zastupljena u voznom parku poduzetnika u Republici Hrvatskoj Ta vozila iako cjenovno skuplja ...

rrif - 10.2022, str. 44
Računovodstvo ostalih poslovnih prihoda
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Ostali poslovni prihodi iskazuju se u računu dobitka i gubitka ovisno o tome jesu li navedeni prihodi nastali u transakcijama ...

rrif - 10.2022, str. 27
Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Na izdatke za obrazovanje i stručno usavršavanje zaposlenika koje je u vezi s djelatnošću poduzetnika prvenstveno treba gledati kao na ...

Snimka webinara
Novosti iz roditeljskih prava i najčešća pitanja kod obračuna bolovanja , trajanje 160 min
Četvrtak, 08.09.2022.

Autori:
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

rrif - 9.2022, str. 158
Očinski dopust i izmjene u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Dana 1 kolovoza 2022 godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama ...

rrif - 9.2022, str. 152
Evidentiranje primljene subvencije cijene plina kod samostalnih djelatnosti
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

U časopisu RRiF br 5 22 pisali smo o pravilima za ostvarivanje prava na subvenciju cijene plina na temelju donesene ...

rrif - 9.2022, str. 117
Stipendije i potpore za školovanje
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Stipendije ne ulaze u cenzus na temelju kojeg poslodavci mogu koristiti osobni odbitak te predstavljaju oblik novčane pomoći koji se ...

pip - 9.2022, str. 61
Osvrt na Zakon o poticanju ulaganja
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Od lipnja ove godine u primjeni je novi Zakon o poticanju ulaganja koji donosi niz novosti u vezi s mogućnostima ...

pip - 9.2022, str. 57
Rodiljne i roditeljske potpore prema izmijenjenom i dopunjenom Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Zadnjim novelama odnosno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama izmijenjene su i dopunjene neke odredbe ...

rrif - 9.2022, str. 39
Računovodstvo potpore za samozapošljavanje
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Potpora za samozapošljavanje kao mjera iz programa aktivne politike zapošljavanja može se dodijeliti nezaposlenim osobama koje žele pokrenuti vlastiti posao ...

rrif - 8.2022, str. 77
Novi Zakon o poticanju ulaganja
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Novi Zakon o poticanju ulaganja objavljen u Nar nov br 63 22 u primjeni je od početka lipnja ove godine ...

Vijesti
Novosti u Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama
Ponedjeljak, 25.07.2022.

U Narodnim novinama br 85 22 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama Jedna ...

rrif - 6.2022, str. 121
Zaštita izvornosti proizvoda i potpore u krizi
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Uredba EU a za zaštitu obrtničkih i industrijskih proizvoda Revizije direktiva za lakšu migraciju radnika u EU Privremeni okvir ...

Mišljenja
Prijedlog izmjene Zakona o porezu na dohodak vezan za poreznu olakšicu po osnovi uzdržavanog člana
Ponedjeljak, 23.05.2022, 410-01/22-01/893

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 5.2022, str. 197
Rodiljni i roditeljski dopust s inozemnim elementom
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

Način postupanja kod izračuna staža osiguranja ili broj mjeseci rodiljnog ili roditeljskog dopusta roditelja koji borave u više država razlikuje ...

rrif - 5.2022, str. 41
Prihodi od subvencija cijene plina
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Zbog naglog povećanja cijene plina donesena je mjera subvencioniranja dijela krajnje cijene opskrbe plinom za mikro male i srednje poduzetnike ...

Pitanja i odgovori
Donacija koju trgovačko društvo primi za sanaciju posljedica potresa na području proglašene katastrofe
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Trgovačko društvo obveznik poreza na dobitak s područja Petrinje primilo je u siječnju 2022 godine novčanu potporu za sanaciju posljedica ...

Vijesti
Subvencije za plin mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Petak, 01.04.2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na svojim je mrežnim stranicama objavilo obavijest u vezi podnošenje prijava za subvencije za plin ...

rrif - 3.2022, str. 172
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Porezni obveznici koji imaju status korisnika potpora ulaganja prema čl 17 st 4 Zakona o poticanju ulaganja obvezni su podnositi ...