Prijava poreza na dobit za 2023. godinu

Datum: 25.04.2024, Četvrtak
Klasa: 410-23/24-01/3
Davatelj: Porezna uprava

Upute o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu: za 2017. godinu, KLASA: 410-01/18-01/312, URBROJ: 513-07-21-01/18-1 od 23. travnja 2018. godine, za 2018. godinu, KLASA: 410-23/19-16/1, URBROJ: 513-07-21-01-19-1 od 2. svibnja 2019. godinu, za 2019. godinu, KLASA: 410-23/19-16/815, URBROJ: 513-07-21-01-20-1 od 25. svibnja 2020. godine, za 2020. godinu KLASA: 410-01/21-01/815, URBROJ: 513-07-21-01-21-1 od 17. lipnja 2021. godine, za 2021. godinu, KLASA: 410-01/22-01/5, URBROJ: 513-07-21-01-20-1 od 14. ožujka 2022. godine, za 2022. godinu, KLASA 410-01/23-01/635, URBROJ: 513-07-21-01-23-1 od 7. travanja 2023. godine primjenjuje se na odgovarajući i prilagođen način u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2023. godinu, uvažavajući izmjene propisa koje su stupile na snagu tijekom 2023. godine.

Stoga, u nastavku, po rednim brojevima Obrasca PD i PD-NN navodimo izmjene i dopune koje se uz do dosada objavljene Upute za 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Uputa) primjenjuju u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2023. godinu.

Propisi na temelju kojih se sastavlja porezna prijava

Puni naziv određenih propisa na temelju kojih se, između ostalih, sastavlja prijava poreza na dobit, a koji su izmijenjeni:

 • Zakon o porezu na dobit (Narodne novine, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13143/14,50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 114/22 i 114/23)
 • Pravilnik o porezu na dobit (Narodne novine, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19, 1/20, 59/20, 1/21, 156/22 i 156/23)
 • Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23)
 • Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 112/22, 156/22, 1/23, 56/23 i 143/23)
 • Opći porezni zakon (Narodne novine, br. 15/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22)
 • Pravilnik o provedbi Općeg poreznoga zakona (Narodne novine, br. 45/19, 35/20, 43/20, 5 0/20, 70/20, 74/20, 103/20, 114/20, 144/20, 2/21, 26/21, 43/21, 106/21,144/21 i 156/22)
 • Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba (Narodne novine, broj 151/22)
 • Zakon o poticanju ulaganja (Narodne novine, broj 62/22)
 • Uredba o poticanju ulaganja (Narodne novine, 156/22)
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13,143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23, 114/23, 35/24; Rješenje USRH 99/13, 153/13)
 • Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/ 15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21, 41/22, 133/22 i 43/23)
 • Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23 )
 • Stečajni zakon (Narodne novine, br. 71/15, 104/17 i 36/22)
 • Odluka o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka (Narodne novine, br. 114/17, 110/18 i 139/22)
 • Zakon o mirnom rješavanju sporova (Narodne novine, broj 67/23)
 • Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (Narodne novine, br. 86/15, 105/20, 9/21 i 150/2022).
 • Uredba Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L od 15. 12. 2023.). 
 • Uredba Komisije (EU) br. 717/2014 od 27. lipnja 2014. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (SL L 190/45 od 28. 6. 2014.). i Uredbu Komisije (EU) 2023/2391 od 4. listopada 2023. o izmjeni uredbi (EU) br. 717/2014, (EU) br. 1407/2013, (EU) br. 1408/2013 i (EU) br. 360/2012 u pogledu de minimis potpora za preradu i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture te Uredbe (EU) br. 717/2014 u pogledu ukupnog iznosa de minimis potpora dodijeljenih jednom poduzetniku, njezina razdoblja primjene i drugih pitanja (SL L od 5.10. 2023.)
 • Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. (SL L 352/9 od 24. 12. 2013.) i Uredbu Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51 1, 22. veljače 2019.)
 • EU popis nekooperativnih jurisdikcija za porezne svrhe

U dijelu Upute kojim se pojašnjava primjena EU popisa nekooperativnih jurisdikcija za porezne svrhe mijenja se tekst:

EU popis nekooperativnih jurisdikcija za porezne svrhe se objavljuje u Službenom listu EU i na mrežnim stranicama Vijeća EU, a pravne učinke proizvodi od dana objave u Službenom listu EU. Tijekom 2023. godine u primjenu su bila tri EU popisa nekooperativnih jurisdikcija:

- u razdoblju od 12.10.2022. do 20.02.2023 na snazi je bio popis na kojemu se bili: Američki Djevičanski Otoci, Američka Samoa, Angvila, Bahami, Fidži, Guam, Otoci Turks i Caicos, Palau, Panama, Samoa, Trinidad i Tobago, Vanuatu. (dostupno: https://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022XG1012%2801%29&qid=1709209641576).

- u razdoblju od 21.02.2022. do 22.10.2023 na snazi je bio popis na kojemu se bili: Američka Samoa, Angvila, Bahami, Britanski Djevičanski Otoci, Kostarika, Fidži, Guam, Maršalovi Otoci, Palau, Panama, Rusija, Samoa, Trinidad i Tobago, Otoci Turks i Caicos, Američki Djevičanski Otoci i Vanuatu (dostupno https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023XG0221%2801%29&qid=1709209641576).

na EU popisu u razdoblju od 23.10.2023. do 21.02.2024. na snazi je bio popis na kojemu su bili: Američka Samoa, Antigva i Barbuda, Angvila, Bahami, Belize, Fidži, Guam, Palau, Panama, Rusija, Samoa, Sejšeli, Trinidad i Tobago, Otoci Turks i Caicos Američki Djevičanski Otoci i Vanuatu. (dostupno: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023XG00437&qid=1709209641576).

Od 1. siječnja 2023. godine slijedom Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br., 57/22 i 88/22) svi iznosi iskazani u Zakonu i Pravilniku o porezu na dobit su preračunati iz kune u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije od 7,53450 kuna za 1 euro. Fiksni tečaj je odredilo Vijeće Europske unije 12. srpnja 2022.

Iznosi iskazani u Zakonu i Pravilniku o porezu na dobit, a koji se primjenjuju za porezno razdoblje započeto od 1. siječnja 2023. godine preračunati su iz kune u euro kako slijedi:

Kune Tečaj Euro
55,00 7,5345 7,30
95,00 7,5345 12,61
150,00 7,5345 19,91
160,00 7,5345 21,24
230,00 7,5345 30,53
270,00 7,5345 35,84
1.000,00 7,5345 132,72
1.500,00 7,5345 199,08
2.000,00 7,5345 265,45
3.000,00 7,5345 398,17
3.500,00 7,5345 464,53
3.500,00 7,5345 464,53
5.000,00 7,5345 663,61
7.500,00 7,5345 995,42
15.000,00 7,5345 1.990,84
20.000,00 7,5345 2.654,46
30.000,00 7,5345 3.981,68
50.000,00 7,5345 6.636,14
100.000,00 7,5345 13.272,28
150.000,00 7,5345 19.908,42
200.000,00 7,5345 26.544,56
300.000,00 7,5345 39.816,84
300.000,01 7,5345 39.816,84
400.000,00 7,5345 53.089,12
500.000,00 7,5345 66.361,40
500.000,01 7,5345 66.361,41
1.000.000,00 7,5345 132.722,81
2.000.000,00 7,5345 265.445,62
3.000.000,00 7,5345 398.168,43
3.000.000,01 7,5345 398.168,43
4.000.000,01 7,5345 530.891,23
5.000.000,00 7,5345 663.614,04
7.500.000,00 7,5345 995.421,06

Navedeni iznosi se na odgovarajući način zamjenjuju iznosima iskazanim u prethodnim Uputama.

2. Podaci za utvrđivanje porezne obveze

U dijelu Upute, u poglavlju V. Popunjavanje Obrasca PD i Obrasca PD-NN, mijenja se odlomak pod naslovom 2. Podaci za utvrđivanje porezne obveze na slijedeći način:

U Obrascu PD i Obrascu PD-NN za porezna razdoblja od 1. siječnja 2023. godine podaci se iskazuju u eurima.

 

U odnosu na prethodna razdoblja u Obrascu PD i Obrascu PD-NN došlo do promjena samo u opisu pozicija kako slijedi:

1. Uz ostale podatke na rednom broj 13 (PD) i rednom broju 39 (PD-NN) upisuje se i podatak prema članku 7.a Zakona

2. Redni brojevi 49 i 50 (PD) i redni brojevi 65 i 66 (PD-NN) te pripadajući podbrojevi sadrže podatke iz članka 43. stavka 1. Pravilnika

3. U dijelu IX Pregled neiskorištenih prava na prijenos poreznog gubitka prema godinama nastanka upisuje se i iznos poreznog gubitka za koje prestaje pravo korištenja u idućem poreznom razdoblju.

Upisivanje podataka na točno predviđeni broj na obrascu je iznimno važno zbog obrade i provjera koje se provode nakon podnošenja navedenih obrazaca. Stoga je potrebno posebnu pozornost obratiti jesu li podaci upisani na predviđeni redni broj ispravni, posebno na rednim brojevima na kojima je došlo do izmjena.

Obzirom da će pojedini porezni obveznici na određenim rednim brojevima (PD) ili (PD-NN) iskazati uvećanje ili umanjenje po više osnova, isti će uz prijavu poreza na dobit trebati dostaviti razradu zbirno iskazanih podataka.

U cijelom tekstu Upute uzimaju se u obzir samo iznosi iskazani u eurima. 

Redni broj 5 (PD) ili redni broj 31 (PD-NN): Amortizacija (članak 12. stavci 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona)

U odnosu na Uputu mijenja se Primjer 1. kako slijedi:

Primjer 1:

Porezni obveznik sa sjedištem u Zagrebu koji obavlja djelatnost ostale trgovine na veliko i djelatnost iznajmljivanja, u dugotrajnoj imovini ima evidentiran apartman nabavne vrijednosti 1.000.000,00 eura na obali mora na području Zadarske županije, a koji služi za iznajmljivanje turistima. Tijekom 2023. godine ostvario je prihod temeljem korištenja apartmana u iznosu od 20.000,00 eura, dok pripadajući troškovi temeljem korištenja apartmana tijekom 2023. godine iznose 4.000,00 eura.

U primjeru, porezni obveznik nije dosegao propisanu razinu prihoda temeljem korištenja apartmana u iznosu od 50.000,00 eura, stoga je obvezan uvećati poreznu osnovicu za 50.000,00 eura troškova amortizacije (i porezni obveznik koji utvrđuje osnovicu prema novčanom načelu) i za pripadajuće troškove nastale temeljem korištenja apartmana (iznimno, porezni obveznik koji poreznu osnovicu utvrđuje prema novčanom načelu, uzima u obzir samo plaćene troškove) koji su nastali tijekom 2023. godine u iznosu od 4.000,00 eura, odnosno uvećava poreznu osnovicu za ukupan iznos od 54.000,00 eura.

PREGLED PODATAKA O SREDSTVU ODNOSNO IMOVINI ZA 2023. godinu
Vrsta sredstva odnosno imovine apartman
Nabavna vrijednost 1.000.000,00
Ostvareni prihod 20.000,00
Godišnja amortizacija – 5% 50.000,00
Pripadajući troškovi u svezi korištenja imovine 4.000,00

Povećanje porezne osnovice

za nepriznate troškove amortizacije

za nepriznate troškove održavanja

54.000,00

50.000,00

4.000,00

Ostatak teksta iz Upute primjenjuje se na odgovarajući način.

Redni broj 7 (PD) ili redni broj 33 (PD-NN): Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (članak 7. stavak 1. točka 4. Zakona)

U odnosu na uputu primjer se mijenja na slijedeći način:

Primjerice porezni obveznik koji je i obveznik PDV-a primi račun dobavljača tijekom 2023. godine u iznosu 26.000,00 eura (prodajna cijena 20.000,00 + 5.000,00 PDV + 1.000,00 PPMV). Tijekom razdoblja korištenja prijevoznog sredstva za osobni prijevoz kroz pet godina porezni obveznik će ukupno povećati osnovicu poreza na dobit za 13.000,00 eura, što znači da je osnovica za utvrđivanje porezno nepriznatog iznosa nabavna vrijednost s pripadajućim PDV-om, odnosno ukupan iznosa računa. U konkretnom slučaju, porezni obveznik koji je u sustavu PDV-a osnovicu poreza na dobit uvećava također za 13.000,00 eura polazeći od 50% troška nabave odnosno 10.500,00 eura (21.000,00 x 50% = 10.500.00) te za pripadajući PDV, odnosno za 50% ukupnog pretporeza 2.500,00 eura (5.000,00 x 50% = 2.500,00). Kako bi se navedeni izračun mogao utvrditi tijekom razdoblja korištenja prijevoznog sredstva za osobni prijevoz, za porezne potrebe uputno je dio nepriznatog pretporeza posebno evidentirati kao dio nabavne vrijednosti sredstva, a koji će uvećavati osnovicu poreza na dobit tijekom razdoblja korištenja takvog prijevoznog sredstva. Prema navedenom primjeru, obveznik koji nije u sustavu PDV-a ili primjenjuje podjelu pretporeza (tzv. proratu) uvećat će poreznu osnovicu tijekom razdoblja korištenja prijevoznog sredstva za osobni prijevoz za 13.000,00 eura (13.000,00 x 50%) odnosno za isti iznos.

Redni broj 13 (PD) ili redni broj 39 (PD-NN): Povlastice i drugi oblici imovinske koristi (članak 7. stavak 1. točka 9. i stavak 2. Zakona i članak 7.a Zakona)

U odnosu na Uputu dodaje se tekst:

Na ovome rednom broju upisat će se i vrijednost svake nepripadne nagrade, dara ili druge imovinske ili neimovinske koristi bez obzira na vrijednost, koja se može sankcionirati sukladno propisima kaznenog zakonodavstva.

Ostatak teksta iz Upute primjenjuje se na odgovarajući način.

Redni broj 14 (PD) ili redni broj 40 (PD-NN): Rashodi darovanja iznad dopuštenih iznosa

U odnosu na Uputu briše se tekst koji se odnosi na donacije vezane uz primjenu članka 71.tb Općeg poreznog zakona.

Ostatak teksta iz Upute primjenjuje se na odgovarajući način.

Redni broj 16 (PD) ili redni broj 42 (PD-NN): Kamate između povezanih osoba

U odnosu na Uputu mijenja se dio teksta vezan za iznos kamatne stope koji glasi:

Sukladno Odluci o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba (Narodne novine, br. 151/22) kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba iz članka 14. stavka 3. Zakona za 2023. godinu utvrđena je u iznosu od 2,4%.

Ostatak teksta iz Upute primjenjuje se na odgovarajući način.

Redni broj 34.1 (PD) ili 51.1 (PD-NN): Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu

U odnosu na Uputu mijenjaju se Primjer 3. i tekst vezan uz Uredbe :

Primjer 3:

Veliki poduzetnik B ima tijekom 2023. godine ukupne troškove općeg obrazovanja i izobrazbe u iznosu od 9.000,00 eura (u koje su uključeni i troškovi općeg obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju). Navedeni poduzetnik imao je ukupne troškove posebnog obrazovanja i izobrazbe u iznosu od 2.000,00 eura (u koje su uključeni i troškovi posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju). Poduzetnik zapošljava ukupno 3 radnika od kojih je jedan radnik u nepovoljnom položaju. Troškovi općeg obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju iznose 1.000,00 eura, a također i troškovi posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju iznose 1.000,00 eura. Veliki poduzetnik ima dozvolu (licencu) Hrvatske obrtničke komore za izvođenje praktičnog dijela naukovanja, a u 2023. godini isplatio je jednom naučniku nagradu u iznosu od 1.000,00 eura za vrijeme naukovanja. Dobit poduzetnika prije uvećanja i umanjenja porezne osnovice (na rednom broju 3. Obrasca PD) iznosi 10.000,00 eura.

Br. Pregled troškova Iznos Iznos umanjenja postotak
1.1. Troškovi općeg obrazovanja i izobrazbe 8.000,00 4.800,00 60%
Troškovi općeg obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju 1.000,00 700,00 70%
Ukupno – opće obrazovanje =5.500,00
1.2 Troškovi posebnog obrazovanja i izobrazbe 1.000,00 250,00 25%
Troškovi posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju 1.000,00 350,00 35%
Ukupno – posebno obrazovanje =600,00
2. Iznos isplaćenih nagrada naučniku 1.000,00 1.000,00
Iznos dodatnog umanjenja 5%, do ograničenja po svakom naučniku, i prema pravila za potpore male vrijednosti 500,00 500,00
Ukupno umanjenje temeljem isplaćenih nagrada naučniku =1.500,00
3. Sveukupno umanjenje porezne osnovice =7.600,00

Ovisno o djelatnosti primijeniti će se Uredbe:

 • Uredba Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L od 15. 12. 2023.). 
 • Uredba Komisije (EU) br. 717/2014 od 27. lipnja 2014. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (SL L 190/45 od 28. 6. 2014.). i Uredbu Komisije (EU) 2023/2391 оd 4. listopada 2023. o izmjeni uredbi (EU) br. 717/2014, (EU) br. 1407/2013, (EU) br. 1408/2013 i (EU) br. 360/2012 u pogledu de minimis potpora za preradu i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture te Uredbe (EU) br. 717/2014 u pogledu ukupnog iznosa de minimis potpora dodijeljenih jednom poduzetniku, njezina razdoblja primjene i drugih pitanja (SL L od 5.10. 2023.)
 • Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. (SL L 352/9 od 24. 12. 2013.) i Uredbu Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51 1, 22. veljače 2019.)

Ostatak teksta iz Upute primjenjuje se na odgovarajući način.

Redni broj 34.2 (PD) ili 51.2 (PD-NN): Državna potpora za istraživačko-razvojne projekte

U tekstu Uputu mijenja se primjer kako slijedi:

Primjer 4: Poreznom obvezniku je nadležno ministarstvo tijekom 2022. godine izdalo potvrdu o statusu korisnika potpore za projekt „Istraživanje“ za koji je potvrđeno da je iz područja industrijskog istraživanja. Porezni obveznik je tijekom 2023. godine ostvario 150.000,00 eura opravdanih troškova industrijskog istraživanja te je dostavio i Godišnje izvješće o izvršenju projektnih aktivnosti, ostvarenim troškovima i korištenju potpore. Stoga porezni obveznik može na ovom rednom broju iskazati umanjenje porezne osnovice za 225.000,00 eura (150.000,00 *150%). Obzirom da je porezni obveznik dostavio, potvrdu o statusu korisnika potpore za projekt „Istraživanje“ te Godišnje izvješće o izvršenju projektnih aktivnosti, ostvarenim troškovima i korištenju potpore, iskazano umanjenje porezne osnovice je potrebno prihvatiti do primitka Odobrenja za korištenje potpore za prethodno razdoblje od nadležnog ministarstva.

Ostatak teksta iz Upute primjenjuje se na odgovarajući način

Redni broj 37 (PD) ili redni broj 54 (PD-NN): Preneseni gubitak

U odnosu na Uputu mijenja se Primjer 5. kako slijedi:

Primjer 5:

Porezni obveznik Početnik d.o.o. ostvario je porezni gubitak u 2017. godini u iznosu od 100.000,00 eura, u 2018. porezni gubitak u iznosu od 40.000,00 eura, u 2019. dobit (pozitivna porezna osnovica) u iznosu od 15.000,00 eura, u 2020. dobit u iznosu od 7.000,00 eura, u 2021. porezni gubitak u iznosu od 10.000,00 eura, u 2022. dobit u iznosu 5.000,00 eura, a u 2023. gubitak u iznosu od 23.000,00 eura.

Pregled poreznih gubitaka po godinama:

Iz primjera proizlazi:

 • U prijavi poreza na dobit za 2017. i 2018. godini gubici su zbrojeni i preneseni u 2019. u iznosu od 140.000,00 eura
 • u prijavi poreza na dobit za 2019. godinu, iskazana dobit dostatna je za pokrivanje dijela gubitka iz 2017. godine u iznosu od 15.000,00 eura. Ostatak nepokrivenog gubitka iz 2017. godine u iznosu od 85.000,00 eura i nepokriveni gubitak iz 2018. godine u iznosu od 40.000,00 eura prenose se u 2020. godinu.

  100.000,00 – 15.000,00 = 85.000,00

  85.000,00 + 40.000,00 = 125.000,00
 • u prijavi poreza na dobit za 2020 godinu, iskazana dobit dostatna je za pokrivanje dijela gubitka iz 2017. godine u iznosu od 7.000,00 eura. Ostatak nepokrivenog gubitka iz 2017. godine u iznosu od 78.000,00 eura i nepokriveni gubitak iz 2018. godine u iznosu od 40.000,00 eura prenose se u 2021. godinu.

  85.000,00 – 7.000,00 = 78.000,00

  78.000,00 + 40.000,00 = 118.000,00
 • u prijavi poreza na dobit za 2021. godinu, iskazan je gubitak za tekuću godinu u iznosu od 10.000,00 eura i preneseni gubitak iz 2017. i 2018. godine u iznosu od 118.000,00 eura, stoga se u prijavi poreza na dobit za 2022. godinu može iskazati ukupni preneseni gubitak u iznosu od 128.000,00 eura.
 • u prijavi poreza na dobit za 2022. godinu, iskazana dobit u iznosu od 5.000,00 eura dostatna je za pokrivanje dijela gubitka iz 2017. godine. Međutim, gubitak iz 2017. godine ne može se više prenositi u 2023. godinu, stoga se u prijavu poreza na dobit za 2023. godinu prenosi nepokriveni gubitak iz 2018. godine u iznosu od 40.000,00 eura i nepokriveni gubitak iz 2021. godine u iznosu od 10.000,00 eura.  100.000,00 – 15.000,00 - 7.000,00 - 5.000,00 = 73.000,00

  27.000,00 (15.000,00 + 7.000,00 + 5.000,00) je iskorišteno od 2017. godine, a gubi se pravo na ostatak gubitka iz 2017. godine (100.000,00 - 23.000,00 = 73.000,00)  40.000,00 + 10.000,00 = 50.000,00 (nepokriveni gubitak iz 2018. i 2021. za prijenos u 2023)

 • u prijavi poreza na dobit za 2023. godinu, iskazan je gubitak za tekuću godinu u iznosu od 23.000,00 eura.

  nepokriveni gubitak iz 2018. godine u iznosu od 40.000,00 eura ne može se više prenositi u 2024. godinu, stoga se u prijavu poreza na dobit za 2023. godinu iskazuje gubitak za prijenos i to u iznosu nepokrivenog gubitka iz 2021. godine u iznosu od 10.000,00 eura i gubitak iz 2023. godine u iznosu od 23.000,00 eura što iznosi 33.000,00 eura (50.000,00 + 23.000,00 -40.000,00), odnosno nepokriveni gubitak za prijenos u iznosu 33.000,00 eura (10.000,00 + 23.000,00 = 33.000,00)

  Na rednom broju 41 Obrasca PD ili na rednom broju 58 Obrasca PD-NN za 2023. godinu – porezni gubitak za prijenos porezni obveznik iskazat će iznos od 33.000,00 eura.

   

  Ostatak teksta iz Upute primjenjuje se na odgovarajući način.

   

   

  Redni broj 45 (PD) ili redni broj 62 (PD-NN): Ukupne olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja i područje Grada Vukovara

   

  U odnosu na Uputu mijenjaju se nazivi Uredbe kako slijedi:

   
 • Uredba Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L od 15. 12. 2023.). 
 • Uredba Komisije (EU) br. 717/2014 od 27. lipnja 2014. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (SL L 190/45 od 28. 6. 2014.). i Uredbu Komisije (EU) 2023/2391 оd 4. listopada 2023. o izmjeni uredbi (EU) br. 717/2014, (EU) br. 1407/2013, (EU) br. 1408/2013 i (EU) br. 360/2012 u pogledu de minimis potpora za preradu i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture te Uredbe (EU) br. 717/2014 u pogledu ukupnog iznosa de minimis potpora dodijeljenih jednom poduzetniku, njezina razdoblja primjene i drugih pitanja (SL L od 5.10. 2023.)
 • Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. (SL L 352/9 od 24. 12. 2013.) i Uredbu Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51 1, 22. veljače 2019.)

Brišu se četiri odlomka ispod navedenih Uredbi.

Ostatak teksta iz Upute primjenjuje se na odgovarajući način.

Redni broj 49 (PD) ili redni broj 65 (PD-NN): Poticanje investicija prema Zakonu o poticanju ulaganja te Redni broj 50 (PD) ili redni broj 66 (PD-NN): Poticanje ulaganja temeljem članka 25. Zakona o poticanju ulaganja, sa pripadajućim podbrojevima i naslovima mijenjaju se kako slijedi:

Redni broj 49 (PD) ili redni broj 65 (PD-NN): Poticanje ulaganja

Temeljem članka 43.a Pravilnika, na ovom rednom broju iskazuje se ukupan iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit nositelju poticajnih mjera utvrđena sukladno članku 12., 13. i 20. Zakona o poticanju ulaganja.

Status nositelja poticajnih mjera utvrđuje se prema potvrdi Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Porezni obveznici koji namjeravaju koristiti poreznu olakšicu temeljem Zakona o poticanju ulaganja, uz prijavu poreza na dobit obvezno dostavljaju:

   1. presliku potvrde o statusu nositelja poticajnih mjera i
   2. godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja.

     

    Iznos porezne olakšice ne može se utvrditi samo temeljem potvrde nadležnog ministarstva već se iznos porezne olakšice utvrđuje za svako porezno razdoblje, ovisno o izvršenju projekta, očuvanju ulaganja, broju otvorenih radnih mjesta i drugim uvjetima, a što utvrđuje nadležno ministarstvo. Stoga se ovisno o ispunjenju propisanih uvjeta, obveza poreza na dobit utvrđuje primjenom porezne stope smanjene za 50%, 75% ili 100%.

     

    Napominjemo da je prilikom utvrđivanja iznosa porezne olakšice potrebno obratiti pozornost i na iznos maksimalnog intenziteta potpore. Maksimalni intenzitet potpore utvrđuje nadležno ministarstvo.

     

    U slučaju kada nadležno ministarstvo utvrdi nepravilnosti ili prekoračenje maksimalnog intenziteta isto dostavlja obavijest o iznosu povrata državne potpore, nakon čega se u skladu s tom obavijesti izvršavaju zaduženja porezne obveze ili ispravci porezne prijave. 

     

    Dobiveni iznosi na ovom rednom broju i pojedinim rednim podbrojevima Obrasca PD i Obrasca PD-NN (Obrazac PD: redni broj 49.1 + redni broj 49.2 + redni broj 49.3 + redni broj 49.4; Obrazac PD-NN redni broj 65.1 + redni broj 65.2. + redni broj 65.3 + redni broj 65.4) ne mogu biti veći od porezne obveze iskazane na rednom broju 44 Obrasca PD odnosno na rednom broju 61 Obrasca PD-NN.

     

    Iznos olakšica ne može biti veći od iznosa porezne obveze, a neiskorišteni dio olakšica ne može se prenositi u naredna razdoblja.

     

U slučaju da je iznos ukupnih poticaja iskazanih na ovom rednom broju veći od iznosa porezne obveze, tada porezni obveznik sam odlučuje i u prijavu poreza na dobit unosi iznose poticaja koje želi koristiti, a koji su njemu u korist.

Redni broj 49.1 (PD) ili redni broj 65.1 (PD-NN): Mikropoduzetnici - umanjene stope za 50%

Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za ulaganje u visini od minimalno 50.000,00 eura, nositeljima poticajnih mjera, mikropoduzetnicima, stopa poreza na dobit umanjuje za 50 % od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 5 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 10 % ili po stopi od 9 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 18 % u razdoblju do pet godina od godine početka ulaganja uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta povezana s projektom ulaganja, prema članku 12. Zakona o poticanju ulaganja.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 5 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 10 % ili se primjeni stopa od 9 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 18 %, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.

Redni broj 49.2 (PD) ili redni broj 65.2 (PD-NN): Olakšica uz umanjenje stope za 50%

Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za ulaganje u visini od minimalno 150.000,00 eura do 1 milijun eura, odnosno od 50.000,00 eura do 1 milijun eura za ulaganja u centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera te od 500.000,00 eura do 1 milijun eura za ulaganje u modernizaciju poslovnih procesa, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje za 50 % od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 5 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 10 % ili po stopi od 9 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 18 % u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja:

a) uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem prema članku 13. stavku 1. Zakona o poticanju ulaganja,

b) uz uvjet otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem u centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera prema članku 13. stavku 1. Zakona o poticanju ulaganja,

c) uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih utvrđenog prema Zakonu o poticanju ulaganja tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja kod ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa te uz uvjet uvećanja razine produktivnosti po zaposleniku za minimalno 10 % u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se koristi potpora za temeljitu modernizaciju poslovnih procesa.

Za velike poduzetnike prihvatljivi troškovi za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu za koje se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethodna porezna razdoblja.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 5 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 10 % ili se primjeni stopa od 9 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 18 %, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.

Redni broj 49.3 (PD) ili redni broj 65.3 (PD-NN): Olakšica uz umanjenje stope za 75 %

Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za ulaganja te za ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa u visini od 1 do 3 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje za 75 % od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 2,5 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 10 % ili po stopi od 4,5 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 18 % u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja:

a) uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, prema članku 13. stavku 2. Zakona o poticanju ulaganja,

b) uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih utvrđenog prema Zakonu o poticanju ulaganja tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja, kod ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa te uz uvjet uvećanja razine produktivnosti po zaposleniku za minimalno 10 % u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se koristi potpora za temeljitu modernizaciju poslovnih procesa. Za velike poduzetnike prihvatljivi troškovi za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu za koje se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethodna porezna razdoblja.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 7,5 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 10 % ili se primjeni stopa od 13,5 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 18 %, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.

Redni broj 49.4 (PD) ili redni broj 65.4 (PD-NN): Olakšica uz umanjenje stope za 100 %

Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za ulaganja te za ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa u visini preko 3 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje za 100 % od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 0 % u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja:

a) uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, prema članku 13. stavku 3. Zakona o poticanju ulaganja,

b) uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih utvrđenog prema Zakonu o poticanju ulaganja tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja, kod ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa te uz uvjet uvećanja razine produktivnosti po zaposleniku za minimalno 10 % u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se koristi potpora za temeljitu modernizaciju poslovnih procesa. Za velike poduzetnike prihvatljivi troškovi za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu za koje se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethodna porezna razdoblja.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 10 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 10 % ili se primjeni stopa od 18 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 18 %, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.

Redni broj 50 (PD) ili redni broj 66 (PD-NN): Poticanje ulaganja temeljem članka 25. Zakona o poticanju ulaganja

U odnosu na Uputu mijenja se naslov i sadržaj kako slijedi:

Redni broj 50 (PD) ili redni broj 66 (PD-NN): Poticanju ulaganja – stečena prava

Na ovom rednom broju upisuje se ukupan iznos porezne olakšice temeljem stečenih prava prema članku 31. stavku 1. Zakona o poticanju ulaganja. Na ovom rednom broju iskazuje se ukupan iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit nositelju poticajnih mjera, utvrđena u skladu sa:

– člankom 8., 9. i 15.a Zakona o poticanju ulaganja (Narodne novine, br. 102/15, 25/18, 114/18, 32/20 i 20/21) i

– člankom 8. i 9. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (Narodne novine, br. 111/12 i 28/13).

Postupak odobravanja i načina korištenja porezne olakšice primjenjuje se na način opisan pod rednim brojem 49 (PD) ili redni broj 65 (PD-NN):

Dobiveni iznosi na ovom rednom broju i pojedinim rednim podbrojevima ne mogu biti veći od porezne obveze iskazane na rednom broju 44.

Redni broj 50.1 (PD) ili redni broj 66.1 (PD-NN): Mikropoduzetnici - umanjenje stope za 50 %

50.1. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za ulaganja odnosno investicije u visini od minimalno 50.000,00 eura, nositeljima poticajnih mjera, mikropoduzetnicima, stopa poreza na dobit umanjuje za 50 % od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 5 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 10 % ili po stopi od 9 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 18 % u razdoblju do pet godina od godine početka ulaganja odnosno investicije:

a) uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta povezana s investicijskim projektom, prema članku 8. stavku 1. Zakona o poticanju ulaganja unutar razdoblja od tri godine od početka ulaganja i/ili članku 8. stavku 1. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja i to unutar razdoblja od godine dana nakon početka investicije,

b) bez otvaranja novih radnih mjesta prema članku 8. stavku 2. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja uz uvjet provođenja modernizacije tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona i očuvanja jednakog broja radnih mjesta utvrđenih u trenutku podnošenja prijave, tijekom cijelog razdoblja korištenja poticajnih mjera, a ne kraće od tri godine od početka korištenja poticajnih mjera.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 5 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 10 % ili se primjeni stopa od 9 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 18 %, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.

Redni broj 50.2 (PD) ili redni broj 66.2 (PD-NN): Olakšica uz umanjenje stope za 50%

Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za ulaganja odnosno investicije u visini od minimalno 150.000,00 eura do 1 milijun eura, odnosno od 50.000,00 eura do 1 milijun eura za ulaganja u centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera te od 500.000,00 eura do 1 milijun eura za ulaganje u modernizaciju poslovnih procesa, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje za 50 % od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 5 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 10 % ili po stopi od 9 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 18 % u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja odnosno investicije:

a) uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s investicijom prema članku 9. stavku 1. Zakona o poticanju ulaganja i/ili članku 9. stavku 1. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja,

b) uz uvjet otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta povezanih s investicijom (ulaganjem) u centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera prema članku 9. stavku 1. Zakona o poticanju ulaganja,

c) bez otvaranja novih radnih mjesta prema članku 9. stavku 4. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja uz uvjet provođenja modernizacije tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona i očuvanja jednakog broja radnih mjesta utvrđenih u trenutku podnošenja prijave, tijekom cijelog razdoblja korištenja poticajnih mjera, a ne kraće od tri godine od početka korištenja poticajnih mjera,

d) uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih utvrđenog prema Zakonu o poticanju ulaganja tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja kod ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa te uz uvjet uvećanja razine produktivnosti po zaposleniku za minimalno 10 % u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se koristi potpora za temeljitu modernizaciju poslovnih procesa. Za velike poduzetnike prihvatljivi troškovi za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu za koje se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethodna porezna razdoblja

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 5 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 10 % ili se primjeni stopa od 9 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 18 %, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.

Redni broj 50.3 (PD) ili redni broj 66.3 (PD-NN): Olakšica uz umanjenje stope za 75%

Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za investicije te za ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa u visini od 1 do 3 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje za 75 % od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 2,5 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 10 % ili po stopi od 4,5 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 18 % u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije:

a) uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta povezanih s investicijom, prema članku 9. stavku 2. Zakona o poticanju ulaganja i/ili članku 9. stavku 2. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja,

b) bez otvaranja novih radnih mjesta prema članku 9. stavku 4. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja uz uvjet provođenja modernizacije tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona i očuvanja jednakog broja radnih mjesta utvrđenih u trenutku podnošenja prijave, tijekom cijelog razdoblja korištenja poticajnih mjera, a ne kraće od tri godine od početka korištenja poticajnih mjera.

c) uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih utvrđenog prema Zakonu o poticanju ulaganja tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja, kod ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa te uz uvjet uvećanja razine produktivnosti po zaposleniku za minimalno 10 % u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se koristi potpora za temeljitu modernizaciju poslovnih procesa. Za velike poduzetnike prihvatljivi troškovi za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu za koje se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethodna porezna razdoblja.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 7,5 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 10 % ili se primjeni stopa od 13,5 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 18 %, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.

Redni broj 50.4 (PD) ili redni broj 66.4 (PD-NN): Olakšica uz umanjenje stope za 100%

Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za ulaganja odnosno investicije te za ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa u visini preko 3 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje za 100 % od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 0 % u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije:

a) uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s investicijom, prema članku 9. stavku 3. Zakona o poticanju ulaganja i/ili članku 9. stavku 3. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja,

b) bez otvaranja novih radnih mjesta prema članku 9. stavku 4. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja uz uvjet provođenja modernizacije tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona i očuvanja jednakog broja radnih mjesta utvrđenih u trenutku podnošenja prijave, tijekom cijelog razdoblja korištenja poticajnih mjera, a ne kraće od tri godine od početka korištenja poticajnih mjera,

c) uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih utvrđenog prema Zakonu o poticanju ulaganja tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja, kod ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa te uz uvjet uvećanja razine produktivnosti po zaposleniku za minimalno 10 % u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se koristi potpora za temeljitu modernizaciju poslovnih procesa. Za velike poduzetnike prihvatljivi troškovi za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu za koje se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethodna porezna razdoblja.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 10 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 10 % ili se primjeni stopa od 18 % ukoliko je na rednom broju 43 iskazana stopa od 18 %, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.

Redni broj 56 (PD) ili redni broj 72 (PD-NN):Uplaćeni predujmovi

U odnosu na Uputu prvi odlomak se mijenja i glasi:

Na ovom rednom broju iskazuje se svota uplaćenih predujmova (za 2023. godinu predujmovi koji su uplaćeni do 6. veljače 2024. godine), pod uvjetom da porezni obveznik nema nepodmirenih obveza poreza na dobit, po osnovi duga i kamata iz prethodnih razdoblja.

Ostatak teksta iz Upute primjenjuje se na odgovarajući način.

Redni broj 59 (PD) ili redni broj 75 (PD-NN): Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje

U odnosu na Uputu ispod prvog odlomka dodaje se tekst, se zadnji odlomak se mijenja kako slijedi:

Iznimno, prilikom izračuna predujma za 2024. godinu u slučajevima kada je porezni obveznik u poreznom razdoblju 2023. godine ostvario prihode u iznosu većem od 995.421,05 eura, a manje od 1.000.000,00 eura, porezni obveznik će izračunati poreznu obvezu primjenom porezne stope od 18%, a predujam primjenom porezne stope od 10%. Primjerice porezni obveznik koji je u 2023. godini ostvario prihod od 997.000,00 eura, a osnovicu poreza na dobit u iznosu 50.000,00 eura, obveza poreza na dobit za 2023. godinu iznosi 9.000,00 eura (50.000,00 *18%), a mjesečni predujam za 2024. godinu iznosi 416,67 eura (50.000,00*10% / 12 mj.).

Porezni obveznici nisu dužni uplaćivati razlike predujmova za razdoblje od siječnja do ožujka 2024. godine. Porezni obveznici koji tijekom godine nisu morali plaćati predujmove jer su po poreznoj prijavi za 2022. godinu ostvarili gubitak, a za 2023. godinu ostvare dobit, počinju uplaćivati predujmove za 2024. godinu po predaji porezne prijave, odnosno za travanj 2024. godine najkasnije do kraja svibnja 2024. godine. Dakle, prvi predujam za 2024. godinu po prijavi za 2023. godinu, plaća se za travanj 2024.

Ostatak teksta iz Upute primjenjuje se na odgovarajući način. 

Povratak na mišljenja