Prihodi od subvencija cijene plina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2022
Članak:
Prihodi od subvencija cijene plina
Stranica:
41.
Autor/i:
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Sažetak:

Zbog naglog povećanja cijene plina donesena je mjera subvencioniranja dijela krajnje cijene opskrbe plinom za mikro, male i srednje poduzetnike s godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnome mjernom mjestu do 10 GWh.

Autor u ovome članku daje pregled pravila za ostvarivanje prava na subvenciju te obrazlaže način evidentiranja prihoda od primljenih potpora za subvenciju cijene plina u poslovnim knjigama.

  1. Uvod
  2. Pravila za dodjelu potpore
  3. Postupak odobrenja zahtjeva te izdavanja i naplate vaučera
  4. Računovodstveno praćenje prihoda od subvencije cijene plina
Hashtags:
#Plin, #Prihodi, #Subvencije, #Vaučeri