Porezna osnovica s motrišta PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2021
Članak:
Porezna osnovica s motrišta PDV-a
Stranica:
77.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Autorica u članku obrazlaže utvrđivanje porezne osnovice pri isporukama dobara i usluga uz naknadu i bez naknade, pri odobravanju popusta kupcima u trenutku isporuke i pri naknadnim odobrenjima, kod ugovora koji su vezani uz valutnu klauzulu te kod subvencija. U članku se definira i na koji se način utvrđuje porezna osnovica kod uvoza dobara i kod stjecanja dobara unutar EU-a.

 1. Definiranje porezne osnovice
 2. Porezna osnovica pri odobravanju popusta kupcima
 3. Porezna osnovica u ugovorima s valutnom klauzulom
 4. Porezna osnovica kod subvencija
 5. Porezna osnovica pri isporukama dobara i usluga članovima društva, zaposlenicima i drugim osobama bez naknade
 6. Porezna osnovica pri isporukama dobara i obavljanju usluga osobama koje su povezane s poreznim obveznikom
 7. Porezna osnovica pri klasičnom premještanju dobara unutar EU-a
 8. Porezna osnovica kod „prefakturiranih usluga“
 9. Porezna osnovica nadoknade troškova koji se smatraju dijelom nove isporuke dobara ili usluga
 10. Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar EU-a
 11. Porezna osnovica kod uvoza dobara u EU
 12. Zaključak
Hashtags:
#Odobrenje, #PDV, #Popusti, #PoreznaOsnovica, #Subvencije