Utvrđivanje osnovice za obračun PDV-a

Datum: 17.08.2021, Utorak
Autor: T.C.F.

Poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra se naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke, uključujući svote subvencija koje su izravno povezane s cijenom isporučenih dobara ili usluga.

Ako se porezna osnovica promijeni naknadno zbog opoziva, različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate, tada porezni obveznik koji je isporučio dobra ili obavio uslugu može ispraviti svotu PDV-a ako porezni obveznik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja.

O utvrđivanju porezne osnovice pri isporukama dobara i usluga uz naknadu i bez naknade, pri odobravanju popusta kupcima u trenutku isporuke i pri naknadnim odobrenjima može se pročitati u članku Porezna osnovica s motrišta PDV-a koji je objavljen u časopisu RRiF br. 8/21., na str. 77.

Povratak na vijesti