Državne potpore – računovodstvene posebnosti u godišnjem obračunu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2008
Članak:
Državne potpore – računovodstvene posebnosti u godišnjem obračunu
Stranica:
122.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Uz komunalna trgovačka društva koja najčešće primjenjuju MRS 20 sve više se pojavljuju i druga društva kojih su osnivači ili vlasnici kapitala privatne pravne ili fizičke osobe. Državne potpore se pojavljuju u vezi s poticajima za zapošljavanje, za nabavu dugotrajne materijalne imovine (osnovnih sredstava), ili pak služe za obavljanje isporuka javnog značenja i sl. Državna potpora nije uvijek izuzeta iz oporezivanja, odnosno postoje slučajevi kad se odgovarajući porez mora obračunati i platiti. Ovim člankom želimo ukazati na porezno-bilančne situacije koje zahtijevaju posebne postupke. Sve ostalo u vezi s godišnjim obračunom poslovanja objašnjeno je u prethodnom broju našeg časopisa, a o prijavi poreza na dobitak (obrazac PD) pročitajte u ovom broju.
  1. Zakonski okvir
  2. Određivanje "državne potpore" u smislu računovodstvenih i poreznih propisa
  3. Razgraničenje potpora za usluge od transfera za investicije
  4. Primjena "državnih potpora" u drugim djelatnostima
  5. Ustroj analitičkih računa za praćenje potpora
  6. Sredstva iz cijene komunalnih usluga za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture
  7. Transfer ostatka državne potpore na drugo društvo
  8. Potpora za otplatu kredita i kamata
  9. PDV, kontinuirane usluge i zaštita potrošača
  10. Umjesto zaključka
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoKomunalaca