Promjene u proračunskom računovodstvu od 1. siječnja 2017. godine

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2016
Članak:
Promjene u proračunskom računovodstvu od 1. siječnja 2017. godine
Stranica:
2.
Autor/i:
Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Sažetak:

      Iako je računovodstveni propis koji uređuje proračunsko računovodstvo mijenjan tijekom 2016. godine, promjene koje se odnose na računski plan, pa time i na iskazivanje poslovnih promjena, primjenjuju se od 1. siječnja 2017. godine.
      S obzirom na to, a da bi se olakšala primjena navedenih promjena, u ovom se članku, uz pregled izmjena i dopuna tog propisa, daje i niz praktičnih primjera kojima se one objašnjavaju.

1. Uvod
2. Promjene na potraživanjima i obvezama
3. Promjene u klasifikaciji prijenosa unutar sustava proračuna
4. Praćenje EU-ovih sredstava
5. Subvencije i pomoći zadrugama
6. Ispravak vrijednosti nefinancijske imovine

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo