Evidentiranje potpora kod samostalnih djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2021
Članak:
Evidentiranje potpora kod samostalnih djelatnosti
Stranica:
151.
Autor/i:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost (obrt i s obrtom izjednačenih djelatnosti, djelatnost slobodnih zanimanja i djelatnost poljoprivrede i šumarstva) mogu, na temelju određenih uvjeta, primiti potpore, poticaje, subvencije, pomoći i dr. Potpore mogu biti namjenske ili nenamjenske. Ovisno o namjeni, ovisit će i njihovo evidentiranje u poslovnim knjigama. Zbog posebnih okolnosti (potres i COVID-19) dane su mnoge potpore za koje su donesene posebne upute o njihovu evidentiranju.

U ovom članku objašnjavamo porezni položaj primljenih potpora kod obveznika poreza na dohodak koji ga podmiruju u paušalnoj svoti ili dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga.

  1. Temeljna pravila za utvrđivanje potpora u poslovnim knjigama
  2. Potpore za očuvanje radnih mjesta – COVID-19 i program zadržavanje radnih mjesta
  3. Potpore dodijeljene za nabavu dugotrajne imovine
  4. Potpore u poljoprivrednim djelatnostima i kod drugih poreznih obveznika koji se oporezuju paušalno
  5. Potpore za samozapošljavanje koje isplaćuje HZZ
Hashtags:
#CovidPotpore, #DržavnePotpore, #Obrtnici, #ObrtniciPaušalisti, #OPG, #PotporeIzEU