Državni proračun RH za 2014. i projekcije za 2015. i 2016.

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 2.2014
Članak:
Državni proračun RH za 2014. i projekcije za 2015. i 2016.
Stranica:
15.
Autor/i:
Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Ana MICHIELI PAVUNA , dipl. oec.
Sažetak:
Hrvatski sabor je na 10. sjednici održanoj 4. prosinca 2013. usvojio Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. i projekcije za 2015. i 2016.  Uzevši u obzir ukupno planirane prihode u iznosu od 113,0 milijardi kuna i ukupno planirane rashode u iznosu od 130,5 milijardi kuna očekivani manjak državnog proračuna u 2014. iznosit će 17,5 milijardi kuna.

Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo