Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2022. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2023
Članak:
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2022. godinu
Stranica:
119.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

Poduzetnici koji primjenjuju novčano načelo pri utvrđivanju osnovice poreza na dobitak, prijavu poreza podnose na Obrascu PD-NN. Oni koji su na vlastiti zahtjev počeli primjenjivati metodu novčanog načela u nekoj od prethodnih godina, obvezni su to nastaviti sljedeća tri porezna razdoblja pod uvjetom da im ukupni prihod na razini godine nije prelazio 7,5 milijuna kuna. Ako je nekom od njih istekla treća godina primjene novčanog načela, on je mogao do 15. siječnja 2022. godine dostaviti Poreznoj upravi „Izjavu o promjeni načina utvrđivanja porezne osnovice“ i vratiti se u obračunsko načelo izračuna osnovice poreza na dobitak te utvrditi prijavu poreza na dobitak za 2022. godinu na Obrascu PD.

Poduzetnici koji su se u 2022. godini po prvi put odlučili za novčano načelo, bili su obvezni do 15. siječnja 2022. godine dostaviti Poreznoj upravi „Izjavu o promjeni načina utvrđivanja porezne osnovice“. Međutim, sve do podnošenja prijave poreza na dobitak za 2022. godinu oni mogu Poreznoj upravi dostaviti „Izjavu o odustajanju od utvrđivanja porezne osnovice prema novčanom načelu“ i poreznu prijavu sastaviti u skladu s odredbama iz čl. 5., st. 1. Zakona o porezu na dobit na Obrascu PD.

  1. Uvod
  2. Postupak utvrđivanja osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela
  3. Prva prijava poreza na dobitak primjenom novčanog načela
  4. Sastavljanje Obrasca PD-NN
  5. Porezna osnovica, porezna obveza, porezne olakšice, oslobođenja i poticaji
  6. Preneseni porezni gubitak
  7. Razlika poreza na dobitak za uplatu
  8. Predujmovi poreza na dobitak za 2023. godinu
  9. Primjer utvrđivanja poreza na dobitak prema novčanom načelu
  10. Provjera
Hashtags:
#Dobitak, #NovčanoNačelo, #ObrazacPD-NN, #PorezNaDobit