Godišnji obračun poreza na dobitak za 2021. godinu – sastavljanje Obrasca PD

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2022
Članak:
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2021. godinu – sastavljanje Obrasca PD
Stranica:
78.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:
 1. Uvod
 2. Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak
 3. Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak
 4. Dokumentacija koja se predaje Poreznoj upravi
 5. Porez po odbitku
 6. Razdoblje za koje se utvrđuje porez na dobitak
 7. Promjena načina utvrđivanja osnovice poreza na dobitak
 8. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD
 9. Izlazno oporezivanje
 10. Hibridne neusklađenosti
 11. Neusklađenost rezidentnosti
 12. Zaključna knjiženja obveze poreza na dobitak i dobitka poslovne godine
 13. Postupanje s plaćenim predujmovima i zatvaranje obveze po konačnom obračunu za 2021. godinu
 14. Odgođena porezna imovina na temelju privremeno nepriznatih troškova
 15. Praktični primjeri za sastavljanje Obrasca PD
Hashtags:
#GodišnjiObračun2021, #HibridnaNeusklađenost, #IzlaznoOporezivanje, #NeusklađenostRezidentnosti, #ObrazacPD, #PorezNaDobit, #PoreznaIzvješća, #PoreznoNepriznatiTroškovi, #PredujamPorezaNaDobit