Prilog godišnji obračun 1/2022

Izrada godišnjih financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2021. godinu
Rokovi predaje financijskih, poreznih i drugih izvještaja za 2021. godinu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2021. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Obračun amortizacije za 2021. godinu
Autori: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za 2021. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2021. godine
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2021. godinu – sastavljanje Obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za 2021. godinu (Obrazac PD-IPO)
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku za 2021. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Izvještaj o novčanim tokovima za 2021. godinu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Izvještaj o promjenama kapitala za 2021. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Bilješke uz financijske izvještaje za mikro i male poduzetnike prema HSFI-ju
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Bilješke uz financijske izvještaje za srednje poduzetnike prema HSFI-ju
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP za 2021. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Porez kontroliranih inozemnih društava
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Uračunavanje hibridne neusklađenosti u poreznu osnovicu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.