Prilog godišnji obračun

Izrada godišnjih financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2021. godinu
PrGO - 1.2022, str. 2
Rokovi predaje financijskih, poreznih i drugih izvještaja za 2021. godinu
PrGO - 1.2022, str. 3
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2021. godinu
PrGO - 1.2022, str. 6
Obračun amortizacije za 2021. godinu
PrGO - 1.2022, str. 14
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za 2021. godinu
PrGO - 1.2022, str. 30
Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2021. godine
PrGO - 1.2022, str. 57
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2021. godinu – sastavljanje Obrasca PD
PrGO - 1.2022, str. 78
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za 2021. godinu (Obrazac PD-IPO)
PrGO - 1.2022, str. 133
Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku za 2021. godinu
PrGO - 1.2022, str. 139
Izvještaj o novčanim tokovima za 2021. godinu
PrGO - 1.2022, str. 147
Izvještaj o promjenama kapitala za 2021. godinu
PrGO - 1.2022, str. 154
Bilješke uz financijske izvještaje za mikro i male poduzetnike prema HSFI-ju
PrGO - 1.2022, str. 166
Bilješke uz financijske izvještaje za srednje poduzetnike prema HSFI-ju
PrGO - 1.2022, str. 173
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP za 2021. godinu
PrGO - 1.2022, str. 181
Porez kontroliranih inozemnih društava
PrGO - 1.2022, str. 187
Uračunavanje hibridne neusklađenosti u poreznu osnovicu
PrGO - 1.2022, str. 193