Ugovorna imovina ili potraživanja od kupaca prema MSFI-ju 15

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2022
Članak:
Ugovorna imovina ili potraživanja od kupaca prema MSFI-ju 15
Stranica:
19.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Sažetak:

MSFI 15 – Prihodi na temelju ugovora s kupcima, uz ostale promjene i uvođenje brojnih procjena, uvodi u bilancu subjekta „ugovornu imovinu“ i „ugovorne obveze“ kao posebne pozicije koje je potrebno objaviti.

Ugovorna imovina razlikuje se od obračunanog prihoda budućeg razdoblja jer mu je posljedica priznavanje prihoda u tekućem razdoblju, odnosno u trenutku priznavanja ugovorne imovine. Bitno je naglasiti da se ugovorna imovina priznaje umjesto potraživanja kad nisu ispunjeni uvjeti za priznavanje potraživanja. Kad se ispune uvjeti za priznavanje potraživanja, ugovorna imovina se reklasificira u potraživanja. Više o tome u nastavku članka.

  1. Definicija ugovorne imovine
  2. Kad se priznaje prihod
  3. Obveza objavljivanja ugovornih bilanci prema MSFI-ju 15
  4. Primjeri priznavanja i knjiženja ugovorne imovine
  5. Razlika između ugovorne imovine i dugoročnih potraživanja za robu prodanu na kredit i umanjenje vrijednosti ugovorne imovine
  6. Zaključak
Hashtags:
#FinancijskiInstrument, #MSFI15, #Potraživanja, #PriznavanjePrihoda, #UgovornaImovina