Darivanje imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
Članak:
Darivanje imovine
Stranica:
34.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu bilježi darivanje dugotrajne nefinancijske imovine osobi koja je u obuhvatu općeg proračuna te osobi koja je izvan njega. Pri tome nije izrijekom propisano treba li tu imovinu uskladiti s tržišnom vrijednosti te imovine. U praktikumu se prati i jedna i druga okolnost.

1. Darivanje dugotrajne nefinancijske imovine unutar općeg proračuna
2. Darivanje dugotrajne nefinancijske imovine izvan općeg proračuna

Hashtags:
#Darovi, #NefinancijskaImovina, #ProračunskiKorisnici, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo