Računovodstvo promidžbe, reprezentacije i darovanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Računovodstvo promidžbe, reprezentacije i darovanja
Stranica:
43.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Slanje reklamnih poruka kupcima, potrošačima i javnosti porezno je priznan trošak s pravom odbitka pretporeza. S druge strane za troškove reprezentacije ne može se odbiti pretporez, ali se može priznati kao 50 % troška. Darovi poreznog obveznika za općekorisne društvene djelatnosti mogu se priznati kao trošak razdoblja do svote koja čini do 2 % prihoda iz prethodne giodine. Isporuka dobara i usluga za te namjene smatra se oporezivom.

1. Troškovi promidžbe (reklame) – kao poslovni troškovi
2. Troškovi promidžbe u sustavu poreza na dobitak
3. Troškovi promidžbe u sustavu PDV-a
4. Knjiženje isporuka dobara u svrhu promidžbe
5. Knjiženje ostalih troškova promidžbe
6. Reprezentacija prema poreznim propisima
7. Darovi poslovnim partnerima i potrošačima
8. Troškovi darovanja za opće korisne djelatnosti
9. Zaključak

Hashtags:
#Darovi, #Računovodstvo, #TroškoviPromidžbe, #TroškoviReklame, #TroškoviReprezentacija