Primljene donacije – darovi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2020
Članak:
Primljene donacije – darovi
Stranica:
72.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom proračunskom praktikumu knjiži se primitak donacije. Donacijom se u proračunskom sustavu smatra dar koji je dobiven / dan osobi od / izvan proračunskog sustava. S obzirom na to, oblici donacije mogu biti različiti. U ovom praktikumu daju se predlošci knjiženja u niz različitih slučajeva. Temeljna odredba proračunskog računovodstvenog sustava je da se donacije uvijek iskazuju kao prihod (primljeni darovi) odnosno rashod (dani darovi).

1. Uvod
2. Donacija u novcu
3. Donacija u stvarima i usluzi

Hashtags:
#Darovi, #Donacije, #Prihodi, #ProračunskiKorisnici, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo