Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 6.2022, str. 64
Donacija hrane i prodaja nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu razmatra primitak dara u hrani te prodaja pronađene nefinancijske imovine koja prethodno nije postojala u poslovnim ...

Pitanja i odgovori
Donacija koju trgovačko društvo primi za sanaciju posljedica potresa na području proglašene katastrofe
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Trgovačko društvo obveznik poreza na dobitak s područja Petrinje primilo je u siječnju 2022 godine novčanu potporu za sanaciju posljedica ...

Vijesti
Darovanja (donacije) u 2022. godini
Petak, 04.03.2022.

Razdoblje u kojemu se mogu dati neoporezive donacije u svrhu otklanjanja posljedica katastrofe prouzročene potresom na području Sisačko moslavačke Zagrebačke ...

rrif - 3.2022, str. 152
Darovanja (donacije) u 2022. godini
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Razdoblje u kojemu se mogu dati neoporezive donacije u svrhu otklanjanja posljedica katastrofe prouzročene potresom na području Sisačko moslavačke Zagrebačke ...

rrif - 2.2022, str. 209
Godišnji financijski izvještaji u području političkih aktivnosti
Autor: Maja ŽERAVICA , mag. oec.

Političke stranke nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela JLP R S ova izabranih s liste grupe birača obvezni su do ...

rrif - 2.2022, str. 111
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2021. godinu
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sandra PEZO , dipl. oec.

Plaćanje poreza na dohodak tijekom godine smatra se uplatom predujma poreza na dohodak Godišnju obvezu poreza na dohodak utvrđuje Porezna ...

Vijesti
Neoporezive donacije za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom u 2022. godini
Utorak, 28.12.2021.

Prema izmjenama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog Zakona Nar nov br 144 21 produženo je razdoblje u kojem se mogu ...

rrif - 11.2021, str. 72
Reklasifikacija, preplata i europska sredstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Teme ovog proračunskog praktikuma su reklasifikacija imovine previše naplaćeni namjenski prihodi te naplata europskim sredstvima Reklasifikaciju ponovno razvrstavanje imovine potrebno ...

rrif - 4.2021, str. 208
Financiranje izborne promidžbe na lokalnim izborima 2021. godine
Autor: Maja ŽERAVICA , mag. oec.

Lokalni izbori održat će se 16 svibnja 2021 godine Onim sudionicima koji se na njima kandidiraju potrebna su sredstva kojima ...

pip - 2.2021, str. 31
Darovanja (donacije) u uvjetima proglašene katastrofe i u drugim uvjetima
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorica obrazlaže porezno postupanje s donacijama u uvjetima proglašene katastrofe prouzročene potresom u uvjetima proglašene prirodne nepogode ...

rrif - 2.2021, str. 33
Računovodstveno i porezno motrište donacija za otklanjanje katastrofe prouzročene potresom
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Zbog razornog potresa koji je pogodio grad Petrinju i okolicu 29 prosinca 2020 godine Vlada Republike Hrvatske proglasila je stanje ...

Vijesti
Donacije fizičkim osobama za otklanjanje posljedica potresa
Petak, 15.01.2021.

Temeljem novih informacija iz Obavijesti Porezne uprave od 14 siječnja 2021 godine donacije materijalnih dobara i financijskih sredstava fizičkim osobama ...

Vijesti
Porezni tretman donacija danih u svrhu otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom
Četvrtak, 14.01.2021.

Ministarstvo financija Porezna uprava na svojim je internetskim stranicama objavilo vijest o poreznom tretmanu donacija danih u svrhu otklanjanja katastrofe ...

Vijesti
Darovanja osobama stradalima od potresa prema novim pravilima
Ponedjeljak, 11.01.2021.

Vlada Republike Hrvatske 4 siječnja 2021 godine Odlukom o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom Nar nov br 1 21 ...

Vijesti
Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Četvrtak, 31.12.2020.

Darovanja gradovima općinama i neprofitnim organizacijama Sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit Nar nov br 177 04 do 138 ...

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
Četvrtak, 12.11.2020, 410-19/20-02/270

Davatelj: Porezna uprava

pip - 10.2020, str. 99
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dohodak Donacije uplaćene na račun Vlade RH Digitalizacija putnih naloga i putnih računa elektroničko potpisivanje Propuštanje roka za ...

Mišljenja
Donacije uplaćene na račun Vlade RH
Ponedjeljak, 07.09.2020, 410-01/20-01/922

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 7.2020, str. 162
Financiranje izborne promidžbe na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor
Autor: Maja ŽERAVICA , mag. oec.

Izborni proces za zastupnika u Hrvatski sabor koji će se održati 5 srpnja 2020 godine je započeo Bitni trenutak ...

rrif - 6.2020, str. 120
Darovanje za zdravstvene svrhe i potrebe
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Darovanja za zdravstvene svrhe česta su u praksi Da bi takva darovanja u poreznom smislu bila povoljna za darovatelja ...

rrif - 5.2020, str. 168
Donacije – darovi i porezi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U vrijeme prirodnih nepogoda i okolnosti koje nisu uobičajene očekivano se javlja zanimanje za pomaganje osobama u potrebi To ...

pip - 5.2020, str. 103
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost PDV pri uvozu dobara obračunsko načelo plaćanja PDV a Oslobođenje od plaćanja PDV a pri nabavi ...

rrif - 5.2020, str. 72
Primljene donacije – darovi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se primitak donacije Donacijom se u proračunskom sustavu smatra dar koji je dobiven dan ...

pip - 5.2020, str. 44
Porezno motrište darova (donacija)
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Darovi donacije mogu biti dani bilo kome a najčešće se daju neprofitnim organizacijama ili fizičkim osobama Fizičkim se osobama najčešće ...

Vijesti
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.

U slučaju prirodnih nepogoda poduzetnici mogu donijeti odluku o donacijama za općekorisne svrhe Radnicima koji su pretrpjeli štetu od potresa ...

Mišljenja
Oporezivanja nabavke zaštitne opreme u svrhu donacije
Srijeda, 15.04.2020, 410-19/20-02/128

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Oporezivanja nabavke zaštitne opreme u svrhu donacije
Srijeda, 15.04.2020, 410-19/20-02/128

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.

Radi smanjenja prihoda jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave odnosno Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i Hrvatskom zavodu za ...

Vijesti
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.

Temeljem Zakona o dopuni Općeg poreznog Zakona Nar nov br 42 20 donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika ...

Pitanja i odgovori
Darovanje u vjerske svrhe
Utorak, 10.12.2019.

Društvo želi darovati novac lokalnoj crkvi za potrebe kupnje crkvenog zvona Smije li društvo dati navedeni dar i koji uvjeti ...

Nepr - 12.2019, str. 64
Financiranje izborne promidžbe na izborima za predsjednika Republike Hrvatske
Autori: Tomislava MARIČEVIĆ , dipl. oec.
Maja ŽERAVICA , mag. oec.

Sudionici na izborima za predsjednika Republike Hrvatske obvezni su poštovati odredbe posebnog zakona kojim je uređeno financiranje izborne promidžbe ...

rrif - 7.2019, str. 63
Darovanje opreme
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu iskazuju na računima glavne knjige donos opreme koja ima obilježje dugotrajne nefinancijske imovine te darovanje ...

rrif - 5.2019, str. 229
Novi sustav financiranja političkog djelovanja
Autori: Tomislava MARIČEVIĆ , dipl. oec.
Zrinka MIKULIĆ , dipl. oec.

Od 2019 godine u Republici Hrvatskoj u sustavu financiranja političke aktivnosti i izborne promidžbu primjenjuje se novi pravni okvir ...

rrif - 4.2019, str. 82
Dane pomoći i primljene donacije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju davanje pomoći osobi koja nije unutar općeg proračuna i primitak ...

rrif - 1.2019, str. 62
Donacija i pomoći
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu iskazuju na računima glavne knjige dane donacije te primljene pomoći unutar općeg proračuna Ako se ...

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost - oporezivanje vrijednosnih kupona
Utorak, 18.12.2018, 410-19/17-02/314

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porezni tretman primitaka ostvarenih prikupljanjem donacija za snimanje edukativnih videa
Srijeda, 11.04.2018, 410-01/18-01/356

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porezni tretman kapitalnih dobitaka po osnovi trgovanja kriptovalutama
Ponedjeljak, 19.03.2018, 410-01/17-08/29

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 1.2018, str. 227
Donacije u stvarima
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva objašnjavaju knjiženja donacija u stvarima u dvije različite okolnosti stvari koje je darovala ...

rrif - 12.2017, str. 31
Promidžba i darovi
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Troškovi promidžbe nastaju zbog poslovnih aktivnosti i njihovo priznavanje porezni propisi ne dovode u pitanje Promidžbeni troškovi nastaju u ...

rrif - 5.2017, str. 26
Računovodstveno i porezno postupanje s darovima (donacijama)
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Darovi donacije mogu biti dani bilo komu a najčešće se daju neprofitnim organizacijama kao što su udruge i klubovi ...

pip - 1.2017, str. 8
Darovi (donacije) i sponzorstva trgovačkih društava s poreznog motrišta
Autor: Samra BEĆIROVIĆ PETARČIĆ , struč. spec. oec.

U praksi se često izjednačavaju pojmovi darovanja i sponzorstva ali s pravnog i poreznog motrišta oni su vrlo različiti ...

rrif - 6.2016, str. 87
Obveze poreznih obveznika – donatora hrane
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Zadnjom izmjenom Pravilnika o PDV u iz prosinca 2015 godine propisano je da se donacije hrane smatraju porezno priznatim manjkom ...

pip - 2.2016, str. 54
Financiranje javnog zdravstva s osvrtom na donacije kao poseban instrument financiranja
Autori: Prof. dr. sc. Nataša ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ
Ksenija FAJMAN , bacc. admin. publ.

Autorice ovoga članka uvodno skreću pozornost na obvezu države prema građanima u pogledu osiguranja zdravstvene zaštite U nastavku se daje ...

rrif - 1.2016, str. 264
Novosti u Pravilniku o PDV-u
Autor: Renata Kalčić, dipl. oec.

Kraj poslovne godine donosi i izmjene Pravilnika o PDV u Najvažnija se odnosi na doniranje hrane zbog sprječavanja njezina uništavanja ...

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
Petak, 18.12.2015, 410-19/15-01/415

Davatelj: Porezna uprava

pip - 11.2015, str. 61
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

I Porez na dodanu vrijednost Porezne obveze iznajmljivača nerezidenata Oporezivanje PDV om usluga liječenja koje obavlja trgovačko društvo Oporezivanje prilikom ...

rrif - 11.2015, str. 64
Financiranje političkih stranaka s motrišta političkih stranaka
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Politička se stanke ubrajaju u skupinu pravnih osoba koje vode neprofitno knjigovodstvo One imaju poseban položaj u poslovnom okruženju Temeljnu ...

Mišljenja
Oslobođenje od PDV-a na isporuke bez naknade – donacije materijalne pomoći ovlaštenom tijelu državne uprave
Srijeda, 28.10.2015, 410-19/15-01/344

Davatelj: Porezna uprava