Darovanje opreme

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2019
Članak:
Darovanje opreme
Stranica:
63.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu iskazuju na računima glavne knjige donos opreme koja ima obilježje dugotrajne nefinancijske imovine te darovanje dugotrajne nefinancijske imovine od osobe koja je izvan proračunskog sustava.
      Ako se dugotrajna nefinancijska imovina odnosi od osobu koja je u općem proračunu, nije riječ o donaciji u smislu proračunskih propisa, dok ako se ona dobiva od osobe koja je izvan općeg proračuna, riječ je, u smislu istih propisa, o donaciji te se pri iskazivanju te promjene u glavnoj knjizi mora rabiti računi prihoda i rashoda.

1. Donos opreme
2. Darovanje izvan općeg proračuna

Hashtags:
#Donacije, #NefinancijskaImovina, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo