Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2021. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2022
Članak:
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2021. godinu
Stranica:
111.
Autor/i:
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sandra PEZO , dipl. oec.
Sažetak:

Plaćanje poreza na dohodak tijekom godine smatra se uplatom predujma poreza na dohodak. Godišnju obvezu poreza na dohodak utvrđuje Porezna uprava u posebnom postupku na temelju prikupljenih podataka o ostvarenim primitcima fizičkih osoba putem Obrazaca JOPPD, poreznih kartica i drugih dostupnih informacija. Poreznim su propisima istaknute kategorije fizičkih osoba koje svakako mogu očekivati rješenje Porezne uprave nakon obavljena posebnog postupka, a to su: mlade osobe, umirovljenici i osobe koje borave na području Grada Vukovara i na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti. Ako fizička osoba nakon isteka poreznog razdoblja (kalendarske godine) ustanovi da joj tijekom isplate plaće ili ostalih primitaka tijekom poreznog razdoblja nisu priznate sve porezne olakšice koje bi mogle smanjiti njezinu godišnju poreznu obvezu, može Poreznoj upravi podnijeti ZPP-DOH (Zahtjev za priznavanje poreznih olakšica) koje će Porezna uprava, uz vjerodostojne dokaze, uzeti u obzir te utvrditi godišnju poreznu obvezu ili obaviti povrat preplaćenog poreza.

  1. Za koje se dohotke (ne)utvrđuje godišnja obveza poreza na dohodak
  2. Poseban postupak utvrđivanja godišnje obveze poreza na dohodak
  3. Pravo na povrat poreza putem ZPP-DOH-a
  4. Rokovi dostave poreznog rješenja na temelju posebnog postupka
Hashtags:
#DohodakOdKapitala, #GodišnjiObračun, #PorezNaDohodak, #PosebniPostupak, #ZPP-DOH