Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2020. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2020. godinu
Stranica:
104.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

Plaćanje poreza na dohodak tijekom godine prilikom isplate primitka smatra se predujmom poreza na dohodak. Godišnju obvezu poreza na dohodak utvrđuje Porezna uprava u posebnom postupku na temelju prikupljenih podataka o ostvarenim primitcima putem obrazaca JOPPD te izdaje rješenje o možebitnoj razlici poreza na dohodak za uplatu ili za povrat. Ako porezni obveznik po isteku poreznog razdoblja (kalendarske godine) ustanovi da mu tijekom isplate primitaka tijekom poreznog razdoblja nisu priznate sve porezne olakšice koje bi mogle smanjiti njegovu godišnju poreznu obvezu može podnijeti Poreznoj upravi zahtjev za priznavanje olakšica koje će Porezna uprava, uz vjerodostojne dokaze, uzeti u obzir te utvrditi godišnju poreznu obvezu obaviti povrat preplaćenog poreza. Zahtjev se podnosi najkasnije do 28. veljače na propisanom obrascu ZPP-DOH. Novost je da će za 2020. godinu osobama mlađim od 30 godina Porezna uprava smanjiti godišnju obvezu poreza na dohodak, i to za 100 % za osobe do 25 godina života i za 50 % za osobe od 26 do 30 godina života.

  1. Za koje se dohotke utvrđuje, a za koje se ne utvrđuje godišnja obveza poreza na dohodak
  2. Poseban postupak utvrđivanja godišnje obveze poreza na dohodak
  3. Pravo na povrat poreza putem ZPP-DOH-a
  4. Rokovi dostave poreznog rješenja na temelju posebnog postupka
Hashtags:
#PorezNaDohodak, #PosebniPostupak, #ZPP-DOH