Dane pomoći i primljene donacije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2019
Članak:
Dane pomoći i primljene donacije
Stranica:
82.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju: davanje pomoći osobi koja nije unutar općeg proračuna i primitak donacije u sitnom inventaru od osobe izvan općeg proračuna. U obje okolnosti potrebno je upotrijebiti odgovarajuće račune razreda prihoda i rashoda jer nije riječ o poslovima unutar općeg proračuna.

1. Dana pomoć osobi izvan općeg proračuna
2. Primljena donacija u sitnom inventaru

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo