Novi sustav financiranja političkog djelovanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2019
Članak:
Novi sustav financiranja političkog djelovanja
Stranica:
229.
Autor/i:
Tomislava MARIČEVIĆ , dipl. oec.
Zrinka MIKULIĆ , dipl. oec.
Sažetak:

      Od 2019. godine u Republici Hrvatskoj u sustavu financiranja političke aktivnosti i izborne promidžbu primjenjuje se novi pravni okvir koji je u taj sustav unio niz novosti u odnosu na prijašnje uređenje tog područja. Njime se ujedno uređuje i sustav financiranja referenduma, što do sada nije bilo uređeno.
      Krajem svibnja 2019. godine provest će se izbori za članove u Europskom parlamentu iz Republike Hrvatske kada će se po prvi put postupiti prema tom novom zakonskom okviru.
      U ovom članku autorice razmatraju novine u Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, s posebnim osvrtom na financiranje izborne promidžbe na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

1. Uvod
2. Novine u Zakonu o financiranju
3. Financiranje izborne promidžbe na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Hashtags:
#Neprofitno