Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 3.2024, str. 95
Prodaja proizvoda i oročenje novca
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježi maloprodaja robe i deponiranje novca u određenom razdoblju ...

rrif - 3.2024, str. 84
Službena putovanja u tuzemstvu kod neprofitnih organizacija
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Neprofitne organizacije mogu na službeni put uputiti svoje zaposlenike ali češći je slučaj da upućuju vanjske suradnike jer manji broj ...

Vijesti
Približava se rok za moguću promjenu knjigovodstvenog sustava u neprofitnom računovodstvu
Ponedjeljak, 26.02.2024.

Neprofitne osobe koje primjenjuju neprofitno računovodstvo moraju sastaviti i predati svoje financijske izvještaje do 29 veljače 2024 godine Godišnje financijske ...

Snimka webinara
Godišnji obračun u neprofitnom računovodstvu za 2023. godinu i aktualnosti, trajanje 150 min
Srijeda, 07.02.2024.

Autori:
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

rrif - 2.2024, str. 83
Prestanak obveze i financijska imovina
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježi prestanak postojanja obveze i prihodi od financijske imovine ...

rrif - 2.2024, str. 80
Financijsko izvještavanje neprofitnih organizacija za 2023. godinu
Autor: Hajdica FILIPČIĆ , dipl. oec.

Autorica podsjeća neprofitne organizacije osnovane tijekom 2023 godine i one neprofitne organizacije osnovane prijašnjih godina na obvezu sastavljanja i predaje ...

rrif - 2.2024, str. 69
Posebnosti poslovanja i godišnjeg obračuna u komunalnim društvima za 2023. godinu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Komunalne usluge pružaju društva čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave Poslovanje ovih društava razlikuje se u odnosu na poslovanje društava ...

Vijesti
Paušalno oporezivanje dobitka
Ponedjeljak, 08.01.2024.

Određene skupine pravnih osoba koji su obveznici poreza na dobitak mogli su plaćati za 2023 godinu odnosno mogu se ispunjenjem ...

rrif - 1.2024, str. 49
Prodaja darovane imovine i kupnja uz davanje predujma
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s prodajom dugotrajne nefinancijske imovine ...

rrif - 12.2023, str. 124
Porez na dobitak kod neprofitnih organizacija
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene koje su povezane s iskazivanjem obračunanog poreza ...

Nepr - 12.2023, str. 65
RAČUNSKI PLAN za osobe koje primjenjuju dvostavno neprofitno računovodstvo
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Nepr - 12.2023, str. 56
O neprofitnim organizacijama iz neprofitnoga računovodstvenog sustava
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

S obzirom na jačanje organizacija civilnog društva sve je veći interes javnosti usmjeren na njihov rad jer svakako da on ...

Nepr - 12.2023, str. 48
Djelatnost trgovine u udrugama
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Udruga smije obavljati gospodarsku djelatnost ako je to propisano statutom i u skladu je s posebnim propisom kojim se uređuju ...

Nepr - 12.2023, str. 40
Obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu kod sportskih udruga
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Sportske djelatnosti sudjelovanje u sportskom natjecanju sportska priprema sportska poduka zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje organiziranje i vođenje sportskog natjecanja i ...

Nepr - 12.2023, str. 29
Sastavljanje 12. Obrasca PDV za 2023. godinu – neprofitne osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Osobe koje svoje poslovne događaje bilježe u sustavu neprofitnog računovodstva a obavljaju poduzetničku djelatnost i s motrišta PDV a prelaze ...

Nepr - 12.2023, str. 22
Popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Jedan od preduvjeta za sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija je usklada knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem Zbog toga se provodi ...

Nepr - 12.2023, str. 2
Priprema za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja u neprofitnom računovodstvu za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Neprofitne organizacije koje svoje poslovne knjige vode u sustavu neprofitnog računovodstva moraju za kalendarsku godinu sastaviti svoje financijske izvještaje Rok ...

rrif - 11.2023, str. 74
Donacija i polog novca
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježi primljena donacija dar za provedbu prijavljenog projekta te ...

rrif - 10.2023, str. 61
Obdarivanje i isknjiženje imovine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježi darivanje udruge udruzi te prestanak priznavanja dugotrajne nefinancijske ...

rrif - 9.2023, str. 78
Športski ribolov i obdarivanje
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježi prodaja ribolovnih dozvola za športski ribolov na moru ...

rrif - 8.2023, str. 59
Plaća i rad studenata
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježi obračun plaće i obračun primitaka pri posredovanju pri ...

rrif - 7.2023, str. 75
Osobne usluge i kupnja dijela građevine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s primljenom osobnom uslugom te ...

rrif - 7.2023, str. 70
Podsjetnik na predaju polugodišnjega financijskog izvještaja za neprofitne organizacije za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Samo se izvještaj o prihodima i rashodima Obrazac PR RAS NPF kao jedan iz seta financijskih izvještaja u neprofitnom računovodstvu ...

rrif - 6.2023, str. 60
Dane pomoći i naplata prihoda
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s davanjem pomoći fizičkoj osobi ...

rrif - 5.2023, str. 192
Isplate vanjskim suradnicima neprofitnih organizacija
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Neprofitne organizacije najčešće zbog potrebe ispunjenja svrhe zbog koje su osnovane angažiraju osobe koje nisu njihovi zaposlenici To može između ...

rrif - 5.2023, str. 79
Primljen novac na dar
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s primljenim novcem na dar ...

rrif - 4.2023, str. 52
Dar u naravi i kupnja stvari
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s darivanjem fizičke osobe u ...

rrif - 3.2023, str. 82
Prodaja proizvoda i otpis potraživanja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s prodajom proizvoda koje je ...

Vijesti
Rok za promjenu knjigovodstvenog sustava u neprofitnom računovodstvu
Utorak, 28.02.2023.

Neprofitne osobe koje primjenjuju neprofitno računovodstvo moraju sastaviti i predati svoje financijske izvještaje do 1 ožujka 2023 godine Godišnje financijske ...

rrif - 2.2023, str. 192
Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2022. godinu
Autor: Hajdica FILIPČIĆ , dipl. oec.

U ovom članku autorica daje pregled godišnjih financijskih izvještaja odnosno financijskih izvještaja za razdoblje od 1 siječnja do 31 prosinca ...

rrif - 2.2023, str. 70
Nerecipročni prihodi
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s nerecipročnim prihodima koji se ...

rrif - 2.2023, str. 60
Posebnosti godišnjeg obračuna u komunalnim društvima za 2022. godinu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Trgovačka društva koja se bave pružanjem komunalnih usluga ili su javni isporučitelji vodnih usluga razlikuju se u odnosu na poslovanje ...

Vijesti
Paušalni obveznici poreza na dobitak
Srijeda, 11.01.2023.

Određene skupine pravnih osoba koji su obveznici poreza na dobitak mogli su plaćati za 2022 godinu odnosno mogu se ispunjenjem ...

rrif - 1.2023, str. 36
Zakup prostora i predopskrba eurima
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi sa zakupom poslovnog prostora i ...

rrif - 12.2022, str. 143
Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s prodajom dugotrajne nefinancijske imovine ...

Nepr - 12.2022, str. 60
Računski plan za osobe koje primjenjuju dvostavno neprofitno računovodstvo
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Nepr - 12.2022, str. 42
Sastavljanje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja 2022. godine za neprofitne osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Obveza sastavljanja i predaje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine odnosi se samo na obveznike PDV a a ...

Nepr - 12.2022, str. 27
Osnova saznanja o neprofitnim organizacijama iz sustava neprofitnog računovodstva
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Profesionalni su računovođe zbog brojnosti poslovnih subjekta kojima pružaju svoje usluge pretežito upoznati s poslovanjem i usporedno s time i ...

Nepr - 12.2022, str. 3
Priprema za godišnje financijske izvještaje u neprofitnom računovodstvu za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Neprofitne organizacije koje svoje poslovne knjige vode u sustavu neprofitnog računovodstva moraju za kalendarsku godinu sastaviti svoje financijske izvještaje Rok ...

rrif - 11.2022, str. 179
Neoporezivi primitci sportaša
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sport ima poseban društveni položaj te je razložno da je i oporezivanje primitaka fizičkih osoba u području sporta nešto povoljnije ...

rrif - 11.2022, str. 79
Prijenosi i oročenje novca
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s obveznim financiranjem poslovanja povezanih ...

rrif - 10.2022, str. 69
Nefinancijska imovina i novčani dar
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s pretvaranjem nefinancijske imovine u ...

rrif - 9.2022, str. 66
Podizanje gotovine i darovanje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s podizanjem gotovine s transakcijskog ...

rrif - 8.2022, str. 45
Dana kapara
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s danom kaparom kao znakom ...

Vijesti
Uputa za sastavljanje polugodišnjeg izvještaja za neprofitne organizacije
Četvrtak, 14.07.2022.

Polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje od 1 siječnja do 30 lipnja 2022 godine obvezno predaju neprofitne organizacije obveznice vođenja dvojnog ...

rrif - 7.2022, str. 56
Kupnja dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom praktikumu se na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s kupnjom dugotrajne nefinancijske imovine ...

rrif - 7.2022, str. 55
Polugodišnji financijski izvještaj neprofitne organizacije za 2022. godinu
Autor: Hajdica FILIPČIĆ , dipl. oec.

Autorica ovim člankom podsjeća neprofitne organizacije na obvezu predaje polugodišnjega financijskog izvještaja za 2022 godinu koja je propisana Zakonom o ...

rrif - 6.2022, str. 64
Donacija hrane i prodaja nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu razmatra primitak dara u hrani te prodaja pronađene nefinancijske imovine koja prethodno nije postojala u poslovnim ...

rrif - 5.2022, str. 62
Ugovor o djelu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu razmatra pribavljanje dugotrajne nefinancijske imovine na temelju izvršenja ugovora o autorskom djelu te ispravak pogrešaka iz ...

pip - 5.2022, str. 36
Socijalne i karitativne ustanove Katoličke Crkve u Hrvatskoj
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U RH postoji više od tisuću socijalnih i karitativnih ustanova koje pripadaju Katoličkoj Crkvi Osim njih u RH djeluje i ...