Računovodstveno i porezno motrište donacija za otklanjanje katastrofe prouzročene potresom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Računovodstveno i porezno motrište donacija za otklanjanje katastrofe prouzročene potresom
Stranica:
33.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Zbog razornog potresa koji je pogodio grad Petrinju i okolicu 29. prosinca 2020. godine Vlada Republike Hrvatske proglasila je stanje katastrofe na području pogođenom potresom. Dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona omogućeno je darivanje pravnim i fizičkim osobama u novcu, dobrima i uslugama uz oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost te je propisano porezno priznavanje troškova donacija za otklanjanje katastrofe prouzročene potresom s motrišta oporezivanja dobitka i dohotka. Autorica u članku obrazlaže računovodstveno i porezno postupanje s donacijama za otklanjanje katastrofe prouzročene potresom.

  1. Uvodne napomene
  2. Porezno motrište donacija kod poduzetnika
  3. Donacije dane fizičkim osobama s motrišta poreza na dohodak
  4. Evidentiranje donacija u poslovnim knjigama
  5. Porezni tretman donacija kod obveznika poreza na dohodak
  6. Zaključak
Hashtags:
#Darovanje, #Donacije, #PoreznoPriznatiTrošak, #Potres, #PrirodneKatastrofe