Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 2.2021, str. 126
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politik
Autor:

Radni staž Nezadovoljavanje na probnom radu Radno vrijeme radnika koji radi kod dva poslodavca u nepunom radnom vremenu Dužnosti ...

pip - 2.2021, str. 119
Tumačenja i stajališta - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Autor:

Utvrđivanje privremene nesposobnosti za rad COVID 19 Provođenje zdravstvene zaštite za osigurane osobe s potresom razorenih područja Sisačko moslavačke ...

pip - 2.2021, str. 31
Darovanja (donacije) u uvjetima proglašene katastrofe i u drugim uvjetima
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorica obrazlaže porezno postupanje s donacijama u uvjetima proglašene katastrofe prouzročene potresom u uvjetima proglašene prirodne nepogode ...

pip - 2.2021, str. 25
Pravni režimi za slučaj potresa u različitim dijelovima RH
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

Nakon donošenja Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba Krapinsko zagorske županije i Zagrebačke županije i njegove ...

rrif - 2.2021, str. 41
Štete na imovini poduzetnika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Prirodna katastrofa potres brojnim je poduzetnicima uništila ili oštetila imovinu Nastala šteta na imovini poduzetnika ima trenutne i odgođene posljedice ...

rrif - 2.2021, str. 33
Računovodstveno i porezno motrište donacija za otklanjanje katastrofe prouzročene potresom
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Zbog razornog potresa koji je pogodio grad Petrinju i okolicu 29 prosinca 2020 godine Vlada Republike Hrvatske proglasila je stanje ...

rrif - 2.2021, str. 20
Potpore za djelatnost za siječanj i veljaču 2021. godine
Autor: Dražen OPALIĆ , struč. spec. oec.
Dragan JELIĆ , univ. spec. oec.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavio je nove potpore za očuvanje radnih mjesta za razdoblje od 1 siječnja do ...

obav - 2.2021, str. 4
I. Svote naknada, troškova, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Autor:

1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA PRIMITAKA KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM I PRIMITAKA NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.01.2021.
pip - 1.2021, str. 111
Pitanja i odgovori
Autor:

Sezonsko sniženje i posebni oblici prodaje Posebnim oblicima prodaje smatra se prodaja proizvoda i usluga po cijenama koje su ...

pip - 1.2021, str. 87
Neoporeziva darovanja za potresom stradala područja
Autor:

Uvod Darovanja dobara i usluga oslobođena od plaćanja PDV a Darovanja kao porezno priznati trošak s motrišta oporezivanja dobitka ...

pip - 1.2021, str. 44
Obnova zgrada oštećenih potresom u RH - Kako prevladati pravni partikularizam i nomotehnički kaos?
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

Cilj je ovoga članka podsjetiti čitatelja da u RH ne postoji opće zakonodavstvo koje uređuje obnovu zgrada oštećenih djelovanjem bilo ...

Vijesti
Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Četvrtak, 31.12.2020.
rrif - 12.2020, str. 294
Obnova poslovnih prostora, poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada oštećenih potresom
Autor: Dorotea TUŠKAN , mag. iur.

Autorica u ovome članku razmatra kako se novodoneseni Zakon primjenjuje na pravni status poslovnih prostora nastradalih potresom te zakonski ...

pip - 12.2020, str. 59
Upravljanje višestambenim zgradama – namjera zakonodavca i stvarnost
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.

Autorica u članku razmatra pravno uređenje upravljanja i održavanja stambenih zgrada u kontekstu svakodnevnih problema s kojima se susreću njihovi ...

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
Četvrtak, 12.11.2020, 410-19/20-02/270

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 11.2020, str. 120
Turistička pristojba i članarina u uvjetima posebnih okolnosti za iznajmljivače
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

U rujnu su donesene nove dopune Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ...

pip - 11.2020, str. 23
Obnova poslovnih prostora, poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada oštećenih potresom
Autor: Dorotea TUŠKAN , mag. iur.

U članku se obrađuje zakonski okvir obnove poslovnih prostora stambeno poslovnih i poslovnih zgrada oštećenih potresom 22 ožujka 2020 godine ...

pip - 10.2020, str. 7
Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
Autor:

U članku se pruža osvrt na određena dvojbena rješenja i otvorena pitanja u Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na ...

pip - 10.2020, str. 4
Novi zakoni - rujan 2020. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

ZAKON IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba Krapinsko zagorske županije ...

pip - 10.2020, str. 2
Uvodnik glavnog urednika
Autor:

Ovo nije tekst o nekritičkom dizanju ruku prilikom donošenja zakona u Hrvatskom saboru Ovo je tekst o problemu savjesnog zastupnika ...

Mišljenja
Donacije uplaćene na račun Vlade RH
Ponedjeljak, 07.09.2020, 410-01/20-01/922

Davatelj: Porezna uprava

pip - 9.2020, str. 3
Novi zakoni – srpanj i kolovoz 2020. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

ZAKON IZ PODRUČJA USTROJSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave ZAKONI IZ PODRUČJA ...

Pitanja i odgovori
Prekovremeni i noćni rad trudnih radnica
Petak, 24.07.2020.

Može li trudnica raditi dulje od ugovorenoga punog ili nepunog radnog vremena (prekovremeni rad) i noću (noćni rad)?

pip - 7.2020, str. 15
Potres i energetska tranzicija – kondenzacijski bojleri u fokusu
Autor: Marko Zoričić , univ. spec. dipl.

Članak sadržava kritički osvrt na odredbe propisa EU a kojima je uređena energetska učinkovitost bijele tehnike i time plinskih bojlera ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.06.2020.
rrif - 6.2020, str. 181
Potres, prekid rada i osiguranje od rizika
Autor: Izv. prof. dr. sc. Marijan ĆURKOVIĆ

Autor u ovome članku razmatra pitanja u vezi s osiguranjem od rizika potresa i rizika prekida rada Osim izravne ...

pip - 6.2020, str. 90
Nova rješenja uvođenja moderne tehnologije u parnični postupak na pandemijsko-potresnom testu
Autor: Iva BULJAN , dipl.iur.

U članku se kratko donosi osvrt na namjeru i uređenje zakonodavca o uvođenju tehnologije u parnični postupak ali i određene ...

pip - 6.2020, str. 87
Štete od potresa na zgradama i vinkulacija police osiguranja
Autor: Izv. prof. dr. sc. Marijan ĆURKOVIĆ

Vlasnici nekretnina stradalih u potresu 22 ožujka u Zagrebu i okolici uzimali su kredite za kupnju adaptaciju i uređenje zgrade ...

rrif - 5.2020, str. 217
Viša sila i nužda u ugovornim odnosima
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

Autor u ovome članku daje prikaz više sile u obveznom pravu u RH s naglaskom na ugovorne odnose Dodatno ...

rrif - 5.2020, str. 88
Naknada plaće i ostala prava mobiliziranih osoba
Autor: Dražen Opalić , struč.spec.oec.

Vezano uz proglašenu epidemijom virusa COVID 19 i nedavnog potresa u Gradu Zagrebu ponovno se aktualizira tema vezana uz ...

rrif - 5.2020, str. 79
Obračun plaće u nepunom radnom vremenu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ako poslodavac ne može ponuditi radniku puni opseg rada a ipak radi prirode posla treba s radnikom sklopiti ugovor ...

pip - 5.2020, str. 60
Osiguranje od rizika potresa i od rizika prekida rada
Autor: Prof. dr. sc. Marijan Ćurković

Potres je prirodna katastrofa koja uzrokuje manje ili više katastrofalnih šteta mijenja tlo uništava infrastrukturu ceste ruši zgrade uništava imovinu ...

rrif - 5.2020, str. 53
Knjigovodstvo troškova obnove oštećenih građevinskih objekata
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Nedavni potres Zagrebu i okolici izazvao je oštećenje brojnih građevinskih objekta od kojih neki nisu za uporabu za stanovanje ...

pip - 5.2020, str. 44
Porezno motrište darova (donacija)
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Darovi donacije mogu biti dani bilo kome a najčešće se daju neprofitnim organizacijama ili fizičkim osobama Fizičkim se osobama najčešće ...

Mišljenja
Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri nabavi medicinskih uređaja
Petak, 10.04.2020, 410-19/20-02/108

Davatelj: Porezna uprava

pip - 4.2020, str. 97
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

 

Porez na dohodak

 • Porezni položaj potpora koje poslodavac isplaćuje svojim radnicima zbog otklanjanja šteta potresa

pip - 4.2020, str. 75
Viša sila i ugovorni odnosi
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

Viša sila sasvim opravdano do sada nije bila važna tema u obveznom pravu u RH niti je bila opsežnije obrađena ...

Mišljenja
Porezni tretman potpora koje poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa
Utorak, 31.03.2020, 410-01/20-01/776

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Vijesti
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
Mišljenja
Plaćanje dva različita poreza po dvije različite osnove
Ponedjeljak, 07.10.2019, 410-01/19-01/1603

Davatelj: Porezna uprava