Okružnica za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za 2020. godinu

Datum: 08.01.2021, Petak
Autor: N.D.

Povodom obvezne predaje financijskih izvještaja za 2020. godinu, a za potrebe izvještavanja u sustavu proračunskog računovodstva, Ministarstvo financija, Državna riznica, objavilo je odgovarajuću uputu (okružnicu). Uputa je dostupna na stanicama Ministarstva financija, a može joj se pristupiti ovdje.

O tim izvještajima piše se i u članku u prilogu časopisu RRiF, Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika, br. 1/21

Napominje se da u vrijeme pisanja tog članka nije bila objavljena promjena Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 145/12.) pa stoga ovim putem na nju upozoravamo.

Tim promjenama dopušteno je svim osobama u slučaju nastanka izvanrednih vanjskih događaja koji se nisu mogli predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći financijski izvještaji se mogu predati i nakon rokova koji su izvorno propisani i koji su u članku i navedeni. Pretpostavka za tu odgodu je suglasnost Ministarstva financija koja se daje na temelju pojedinačnog zahtjeva proračunske osobe. Prema našim saznanjima, adresa elektroničke pošte Ministarstva financija, Državne riznice na koju se zahtjev može podnijeti je proracunsko.racunovodstvo@mfin.hr ili poštom na adresu Ministarstvo financija, Državna riznica, Katančićeva 5, 10000 Zagreb.

Nesporno je da se u navedene okolnosti može ubrojiti i potres.

Povratak na vijesti