Promjene u plaćanju članarine HGK-u od 1. srpnja 2021. godine

Datum: 20.07.2021, Utorak
Autor: I.P.

1. Ne nastavlja se obustava naplate članarine zbog epidemioloških mjera

Zbog poboljšanja epidemiološke situacije odnosno popuštanja epidemioloških mjera, Hrvatska gospodarska komora (dalje: HGK) nije produžila oslobođenje od plaćanja članarine članicama Komore kojima su prijašnje epidemiološke mjere utjecale na obavljanje djelatnosti.

Podsjećamo, HGK je od početka 2021. godine donio četiri odluke pod istim nazivom Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine, a bile su objavljene u Nar. nov., br. 5/21., 20/21., 29/21. i 43/21. Navedenim je odlukama bilo uređeno privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. godine, a odnosilo se na djelatnosti navedene u nastavku.

NKD razredNaziv
32.40Proizvodnja igara i igračaka
49.31Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika
49.39Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.
56.10Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
56.29Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
56.30Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
59.14Djelatnosti prikazivanja filmova
82.30Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
85.51Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
85.52Obrazovanje i poučavanje u području kulture
90.01Izvođačka umjetnost
90.02Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
90.03Umjetničko stvaralaštvo
90.04Rad umjetničkih objekata
92.00Djelatnosti kockanja i klađenja
93.11Rad sportskih objekata
93.12Djelatnosti sportskih klubova
93.13Fitnes centri
93.19Ostale sportske djelatnosti
93.21Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
93.29Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

Sve navedene odluke od početka 2021. godine propisivale su oslobođenje od plaćanja članarine za iste djelatnosti.

S obzirom na to da nije nastavljena obustava naplate članarine, članice Komore koje obavljaju navedene djelatnosti obvezne su od 1. srpnja plaćati članarinu HGK-u, osim ako su oslobođene po nekoj osnovi navedenoj u nastavku.

Članarina se plaća mjesečno, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec. Način popunjavanja naloga za plaćanje i uplatni račun može se vidjeti u Stručnim informacijama za 2021. godinu koje su objavljene kao prilog časopisu RRiF br. 2/21.

Prema dobivenim informacijama iz HGK-a, u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije ponovno će biti aktivirana takva ili slična mjera.

2. Nastavlja se oslobođenje od obveze plaćanja članarine zbog potresa

Zbog katastrofe prouzročene razornim potresom 29. prosinca 2020. godine nastavlja se oslobođenje od obveze plaćanja članarine za članice Komore sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke županije, kojima je onemogućeno redovito poslovanje zbog posljedica potresa.

Prema Odluci o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine (Nar. nov., br. 81/21.) članice HGK-a sa sjedištem na području Karlovačke i Zagrebačke županije, kojima je zbog nastanka štete prouzročene potresom onemogućeno redovito poslovanje, oslobodit će se od plaćanja članarine za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine na temelju odobrene prijave o postojanju štete od prirodne nepogode. Riječ je o nastavku mjere oslobođenja od plaćanja članarine koja je uvedena u siječnju ove godine.

3. Članice Komore s područja Grada Požege i okolnih mjesta oslobođene su od plaćanja članarine do kraja godine

Zbog snažnog nevremena 25. lipnja 2021. godine, koje je prouzročilo štete na području Grada Požege i okolnih mjesta, Skupština HGK-a donijela je Odluku o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine radi snažnog nevremena (Nar. nov., br. 81/21.).

Prema navedenoj Odluci u razdoblju od 1. srpnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine oslobađaju se od obveze plaćanja članarine članice Komore sa sjedištem u gradovima Požegi, Pleternici i Kutjevu te općinama Jakšić i Kaptol.

Odlukom nije propisana obveza prijave štete, stoga je za očekivati da u navedenom razdoblju sve članice HGK-a sa sjedištem u navedenim mjestima na svojim porezno knjigovodstvenim karticama (PKK) neće biti zadužene za svotu članarine neovisno o tome jesu li pretrpjele štetu ili nisu.

Povratak na vijesti