Oporezivanje građevinskih usluga u okviru obnove

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2021
Članak:
Oporezivanje građevinskih usluga u okviru obnove
Stranica:
70.
Autor/i:
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Sažetak:

Radovi na obnovi zgrada oštećenih zbog potresa nisu posebno uređeni u smislu oporezivanja PDV-om. Zbog toga porezni obveznici često dvoje na koje radove u okviru obnove treba primijeniti tuzemni prijenos porezne obveze, a na koje obračunati PDV po stopi od 25 %. Obračunati PDV ili primijeniti tuzemni prijenos porezne obveze nije stvar izbora nego obveza i zbog toga poduzetnici trebaju biti oprezni pri utvrđivanju načina oporezivanja pojedinih isporuka.

Autor u ovom članku piše o tome kada i na koje radove u okviru obnove treba primijeniti prijenos porezne obveze, a kada treba obračunati PDV.

  1. Uvod
  2. Temeljna pravila za primjenu tuzemnog prijenosa porezne obveze
  3. Građevinske usluge u okviru obnove
  4. Nastanak porezne obveze i odbitak pretporeza
  5. Zaključak
Hashtags:
#GrađevinskeUsluge, #GrađevinskiRadovi, #ObnovaZgrada, #ObrazacPPO, #Potres, #ZakonOObnoviZgradaOštećenihPotresom