Posebnosti u oporezivanju građevinskih usluga u okviru obnove

Časopis: Pravo i porezi - 5.2022
Članak:
Posebnosti u oporezivanju građevinskih usluga u okviru obnove
Stranica:
23.
Autor/i:
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Sažetak:

Porezni položaj radova na obnovi zgrada oštećenih zbog potresa u smislu oporezivanja PDV-om nije posebno uređen. Zbog toga porezni obveznici često dvoje na koje radove u okviru obnove treba primijeniti tuzemni prijenos porezne obveze, a na koje obračunati PDV po stopi od 25 %. Obračunati PDV ili primijeniti tuzemni prijenos porezne obveze nije stvar izbora nego obveza i zbog toga poduzetnici trebaju biti oprezni pri utvrđivanju načina oporezivanja pojedinih isporuka.

Autor u ovome članku piše o tome kada i na koje radove u okviru obnove treba primijeniti prijenos porezne obveze, a kada treba obračunati PDV.

  1. Uvod
  2. Osnovna pravila u oporezivanju građevinskih usluga
  3. Porezni položaj građevinskih usluga u okviru obnove
  4. Zaključak
Hashtags:
#GrađevinskeUsluge, #PDV