Propast nekretnine

Časopis: Pravo i porezi - 11.2022
Članak:
Propast nekretnine
Stranica:
71.
Autor/i:
Autor: Enia LIVAKOVIĆ , mag. iur.
Sažetak:
Potresi koji su pogodili RH u 2020. i 2021. godini na poseban su način otvorili pitanje moguće propasti nekretnine u vidu prestanka stvarnih prava. Nekretnina, kao jedinstven pojam za zemljište sa svim što je s njim trajno spojeno, predstavlja načelno trajan predmet stvarnog prava čija propast nije učestala pojava. Do njezine propasti dolazi zbog utjecaja prirodnih događaja ili ljudskih radnji, a treba je shvatiti kao fizičku promjenu na zemljištu koja nekretninu dovodi, zbog svojih naravnih osobina, u nepodobno stanje da bude predmetom stvarnog prava. Osim materijalne propasti, određene fizičke promjene na zemljištu mogu nekretninu dovesti i do njezine tzv. pravne propasti u kojem nekretnina gubi svoj dosadašnji stvarnopravni status. Cilj je ovog članka ukratko objasniti koje promjene na zemljištu uzrokuju prestanak inače trajnih – stvarnih prava. 1. Uvod 2. Općenito o propasti stvari 3. Prestanak prava vlasništva zbog propasti nekretnine 4. Pravna propast zemljišta 5. Propast idealnog dijela nekretnine kao razlog prestanka stvarnih prava 6. Ostala ograničena stvarna prava
Hashtags:
#Nekretnine, #PravoVlasništva, #PropastNekretnine